Datering
Maker Herman van Loon

Carte des entrees du Suyder zee et de l'embs

Dit is een zeer grote en gedetailleerde zeekaart in Mercator projectie die het gebied toont rond de Waddeneilanden en de zeegaten die leiden naar de Zuiderzee, grofweg vanaf de stad Alkmaar in Holland tot aan de monding van de Eems met inbegrip van de stad Emden. Grote delen van de provincies Holland, Friesland en Groningen zijn te zien. Op de kaart is een grote bijkaart Suite de La Carte | DU SUYDER ZÉE | depuis l'Isle d'Urck Jusque a | AMSTERDAM afgebeeld waarop het overige deel van de Zuiderzee is te zien in dezelfde schaal als de hoofdkaart. Op de kaart zijn, zoals de titel aangeeft, alle vaargeulen, zandbanken, eilanden en havenplaatsen aangegeven. Verder zijn op de kaart bakenlijnen op vuur- en kerktorens aangebracht samen met drie kompasrozen, drie schaalstokken, waterdiepten en lengte- en breedtegraden in de kaderranden. Dit is de eerste kaart van het studiegebied, waarop zowel lengte- als breedtegraden staan aangegeven. De cartografen Joseph Sauveur en Jean-Mathieu de Chazelles vervaardigden deze kaart waarbij ze van bestaande Hollandse kaarten gebruik maakten. De kaart werd gegraveerd door Herman van Loon. Dit is de derde staat van de kaart met kaartnummer 7 rechtsboven. De prijs van de kaart 'Prix trente Sols' staat linksonder. De kaart werd uitgegeven in de 'Neptune François van 1773 en 1793.

Gedetailleerde beschrijving

Titel rechtsonder waaronder een schaalstok van 5 Lieues de France et d'Angleterre a 20, par Degré [= 10,5 cm.]. - Verantwoordelijkheidsvermelding linksonder. - Coördinaten staan in de kaderrand aangegeven. - Meridianen en parallellen staan aangegeven. - De volgende meridianen zijn met name genoemd: Longitude Orientale du Meridien de Londres ; longitude Orientale du Cap Lezard ; longitude de Teneriffe ; Longitude de l'Isle de Fer en de Longitude Orientale du Meridien de Paris. - Zuiden boven. - Drie kompasrozen: één in de Zuiderzee en twee in de Noordzee. - Bijkaart linksboven: Suite de La Carte | DU SUYDER ZÉE | depuis l'Isle d'Urck Jusque a | AMSTERDAM. - Schaal [ca. 1:260.000]. - 27 x 38 cm. - Titel linksboven, waaronder het embleem van het DEPOT DE LA MARINE. - Linksonder staat de prijs van de kaart vermeld n.l. Prix. trente Sols. - Rechtsboven staat in de kaderrand N°7.

Identificatie
Titel
Carte des entrees du Suyder zee et de l'embs
Objectnummer
003148
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • zeekaart
  Kaart die de zeëen der aarde met inbegrip van de aangrenzende kustgebieden weergeeft, met de voor de navigatie benodigde informatie.
Over
Onderwerpen
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
87.0 cm
Hoogte
61.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Herman van Loon (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 28 juni 1951
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Zuiderzee
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae

Trefwoorden