Datering
Maker Christianus Hendricus Hein

De cellebroeders-poort te Kampen van den singel te zien

Gezicht op de stadspoort vanaf het water.

Gedetailleerde beschrijving

Gezicht op de stadspoort vanaf het water. Op de voorgrond op het water vier zwanen en enkele eenden. Daar achter over het water een brug. Links van het water een weg die naar de poort voert, waarop een paard dat een wagen met hooi trekt. Rechts naast de brug een parkje waarin een man in uniform en twee vrouwen. Achter de brug, links van het midden de stadspoort, temidden van bomen. Rechts op de achtergrond de daken van drie huizen.; Titel: m.o. in de marge; m.o. onder de titel een opdracht: 'Opgedragen aan den Hoog Wel Geb. Heer Jhr. Mr. H. A. Wttewael van Stoetwegen, Ridder der Order van den Ned. Leeuw en Burgemeester der Stad Kampen door K. van Hulst.; Imp.: in de marge: l.o.: C.H. Hein, del C.C.A. Last, Lith.; m.o.: Uitgave van K. van Hulst.; r.o.: Steendr. v. P. Blommers, te 's Hage. Bruine vlekjes over hele oppervlak; vochtvlekken.

Identificatie
Titel
De cellebroeders-poort te Kampen van den singel te zien
Objectnummer
009053
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • lithografie (prent)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-11370
Over
Onderwerpen
 • poortgebouw
  Wordt gebruikt voor bouwwerken naast, bij of boven toegangspoorten, meestal met de woning van de poortwachter. (AAT-Ned)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
44.4 cm
Hoogte
30.7 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Christianus Hendricus Hein (vervaardiger)
 2. Carel Christiaan Antony Last ()
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)
Techniek
 • lithografie (techniek)
  Steendruk. Prent die is gedrukt door middel van een afgeplatte steen en de daarop aangebrachte tekening of schildering. De steen is zodanig voorbewerkt dat de drukinkt alleen hecht op het vette materiaal waarmee de voorstelling op de steen is aangebracht. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 20 april 1971
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Kampen
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
schilder, tekenaar, etser, lithograaf

Christianus Hendricus Hein

Bellingwolde (Bellingwedde), 19 augustus 1815 – Lochem (Gelderland), 9 september 1879
Lees meer
RKD

Trefwoorden