Datering
Vervaardiger onbekend

Enkhuizen

Bloemenveld naast huizen bij de sloten van Enkhuizen

Identificatie
Titel
Enkhuizen
Objectnummer
F071771
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • dia
  Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet.(Wikipedia)Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-110115
Over
Trefwoorden
 • Enkhuizen
 • bloembollenteelt
  Het kweken van bloemen of bloeiende planten, vooral op commerciële schaal.
 • binnenwater
  De binnenwateren van een land bestaan uit alle wateren aan de landzijde van de basislijn. (Wikipedia)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
 • woonhuis
  Woonhuizen zijn huizen waarin gewoond wordt.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden