Datering
Maker Siebe Jan Bouma

Huizen aan de Hoogendijk

Huizen aan de Hoogendijk van rechts naar links: Het grote perceel op de achtergrond is het zogenaamde 'Huis der Cardinalen'. Tegenwoordig de huisvesting van de vereniging voor Heemkunde. Tot 1975 werd het bewoond door de Gebroeders Bes, Antquairs. Ook de percelen er voor zijn in aardige staat gerestaureerd en nog steeds aanwezig. Op het huis links liggen twee grote klompen als uithangteken.

Identificatie
Titel
Huizen aan de Hoogendijk
Objectnummer
F071058
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • dia
  Een dia (of diapositief) is een (met een zogenaamd omkeerprocedé) positief ontwikkelde kleuren- of zwart-witfoto op transparant materiaal. Kleurenfoto's voor publicatiedoeleinden worden meestal als dia gemaakt. In toenemende mate worden hiervoor echter digitale camera's ingezet. (Wikipedia)Afkorting voor diapositief. (Project Fotografie)Positieve transparanten, geschikt voor projectie, al dan niet ingeraamd. Bij inraming twee formaten toegepast: 35mm-film en 6 x 6 cm. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-108573
Over
Onderwerpen
 • Woonhuis
  Woonhuizen zijn huizen waarin gewoond wordt.
 • Houten huis
  Bouwwerk dat tot woning van mensen dient, woonhuis of boerenhuis. (Haslinghuis)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. Siebe Jan Bouma ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Zaandam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

, –

Trefwoorden