Datering
Maker Dirk de Jong

Dirk de Jong - Kopergravure. Gezicht op het stadhuis van Harlingen.

Kopergravure. Gezicht op Harlingen. In de Noorderhaven wordt een tjalk met spriettuig geboomd. Voor de wal het Friese Statenjacht. Onderschift: ' 't Stadshuis te Harlingen'.
De gravure is afkomstig uit de 'Tegenwoordige Staat van Friesland' deel II (Amsterdam, 1786). Getekend door J. Verstege en gegraveerd door Dirk de Jong.
literatuur: - H.P. ter Avest en J.J. Huizinga, Harlinger Stadsgezichten tot 1880 (Harlingen, 1999) p. 78

Identificatie
Titel
Dirk de Jong - Kopergravure. Gezicht op het stadhuis van Harlingen.
Objectnummer
FSM-2024-098
Objecttype
 • Kopergravures
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
 • Stadsgezichten
  Moderne benaming voor een conceptie die in de renaissance opkwam. Van invloed waren de perspectiefstudie uit die periode van b.v. Serlio, en tuinaanleg zoals van Bramante. In de barok wordt de stad gezien als een interieur, zodat de opbouw van straten, pleinen en wijken wordt waargenomen met betrekking tot verschillende elementen. Dat zijn de begrenzing, de afsluiting (straatwanden, bochtig of strak verloop, voorsprongen, overbouwing door luchtbruggen enz.) dan wel openingen (perspectieven, vergezichten). Men spreekt van een gesloten en een open stadsbeeld. Het eerste was vooral eigen aan de m.e. steden en werd in de renaissance met opzet vooral esthetisch gecultiveerd. Het open stadsbeeld is daarentegen uit op verre horizonten, zoals in de slotpleinen van Versailles en Karlsruhe en op het Place de la Concorde te Parijs. Sinds c. 1900 zijn in veel landen stedelijke verordeningen uitgevaardigd voor de bescherming van het stadsbeeld. De Nederlandse Monumentenwet van 1961 opende de mogelijkheid een stadsgezicht te beschermen. (Haslinghuis)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000026412
Over
Onderwerpen
 • Stadhuizen
  Gemeentehuizen zijn gebouwen waarin het bestuurs- en administratief centrum van een gemeente gevestigd is.
 • Statenjachten
  Voornamelijk in de tweede helft van de 17de eeuw een bepaald scheepstype, dat door de Staten voor representatieve doeleinden en als transportmiddel gebruikt werd. Zeilend, redelijk zeewaardig, houten vaartuig, meestal getuigd met één mast en zwaarden, met een rond voorschip, vaak voorzien van een galjoen, een gepiekt achterschip met een hartvormige spiegel, met daarboven een paviljoen. Ze hadden een redelijke zeeg en waren vaak zo rond de twintig meter lang, maar variabel in verschijning. (debinnenvaart.nl)
 • Harlingen
Werk
Hoogte
20.5 cm
Lengte
27.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Dirk de Jong
Datering
Materiaal
 • Papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden