Datering
Maker A. van Welbergen

Stop van een fles behorend bij het model van het stadhuis van Sneek, oorspronkelijk gebouwd in een fles.

Model van het stadhuis van Sneek, gemaakt in een vierkante fles. Het model is gebouwd van hout. In de vensters spiegelruiten, die in 1828 ter vervanging van de roederamen in de vensters waren geplaatst. Voor het stadhuis staan mensen. Op de stop van de fles met inkt een opschrift: 'A. van Welbergen 1829'.
De fles is gebroken en vervangen door een stolp.
Literatuur: - Leeuwarder Courant 19 mei 1976 - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1957 - Sneeker Nieuwsblad 30 okt. 1958, 30 dec. 1966 - Archief Vereniging Fries Scheepvaart Museum - persberichten 1957

Identificatie
Titel
Stop van een fles behorend bij het model van het stadhuis van Sneek, oorspronkelijk gebouwd in een fles.
Objectnummer
FSM-U-020-B
Objecttype
 • Modellen
  1. Een nabootsing op kleine schaal van een object, vaak bedoeld als leer- en illustratiemateriaal. 2. Vormvoorbeeld om te kopiëren of als bron van inspiratie, bijvoorbeeld een ontwerptekening in een modellen- of voorbeeldboek. 3. Twee- of driedimensionale weergave op schaal van een te vervaardigen object, gemaakt door een kunstenaar ten behoeve van zijn opdrachtgever. (Religieus Erfgoedthesaurus)Weergaven of kopieën van een object die groter of kleiner zijn dan de feitelijke grootte van het weer te geven object, en waar bij de vervaardiging de exacte onderlinge verhoudingen zijn gehandhaafd. Een schaalmodel is meestal kleiner dan het origineel en wordt gebruikt ter illustratie van het object, als speelgoed of verzamelobject, of als hulpmiddel bij het construeren van het object op volledige grootte. Schaalmodellen kunnen één- of tweedimensionaal zijn. Schaalmodellen worden meestal vervaardigd op basis van een standaardschaal voor het betreffende product. Zo bestaat voor modeltreinen de populaire H0-schaal (schaal 1:87), voor scheepsmodellen is een schaal van 1:500 gangbaar en bij meubilair voor een poppenhuis een schaal van 1:12. (AAT)
 • Flessenscheepjes
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000025544
Over
Onderwerpen
 • Stadhuizen
  Gemeentehuizen zijn gebouwen waarin het bestuurs- en administratief centrum van een gemeente gevestigd is.
 • Sneek
 • Marktstraat
Werk
Breedte
16.5 cm
Hoogte
33.0 cm
Lengte
16.5 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. A. van Welbergen
Datering
Materiaal
 • Glas
  Glas is de verzamelnaam voor hard, doorzichtig, niet kristallijn materiaal, bereid uit gesmolten zand, kalk en soda (natriumcarbonaat) of potas (kaliumcarbonaat). Met 'niet kristallijn' wordt bedoeld dat glas een gestolde vloeistof is.
 • Hout
  Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden