Datering
Maker Jan Buiteveld

Jan Buiteveld (toeschrijving), schoorsteenstuk. Landschap met koeien en schapen.

Schoorsteenstuk. Olieverf op doek. Voorstelling van een landschap met koeien en schapen. Links wordt een koe gemolken. Rechts staaat een man met hoed bij een emmer. Het doek waarop de schildering is aangebracht, bestaat uit drie aaneen genaaide banen linnen. Het naaiwerk laat op enkele plekken los.
Arjen Buwalda van Haga (Sneek 1778-1857). Zoon van Jan van Haga en Anke Buwalda. Arjen trouwde in 1802 te Sneek met Janneke Bokma (Sneek 1783-1836), dochter van Ate Sjoerds Bokma en Helema Flink. Arjen Buwalda van Haga was lakenkoopman. In het jaar van zijn huwelijk kocht hij het pand op de hoek van Hoogend en Grootzand te Sneek. Ze kregen zeven kinderen. In 1805 kocht hij het achter hun huis liggende pand met loods, liet het afbreken en bouwde er een statig, geheel onderkelderd pand. Het werd het bedrijfspand voor Arjen Buwalda van Haga (opslag van matrassen en textiel en kantoor). Voor de opkamer werd bij de Hoornse Behangselsfabriek een beschilderd behangsel besteld. In de boekhouding van de behangselfabriek is de bestelling genoteerd: "J.B. Haga te Sneek 31 augustus 86 5/8 El gedrukt Behangsel à 24 st. f. 103-15-0. Een geschilderd schoorsteenstuk f 18-0-0. Voor de Kist en Zegel f 7-8-0. Voldaan 1 Sept. 1905 f. 129-3-0.".
In 1777 richtte de Doopsgezinde predikant-koopman Cornelis Ris te Hoorn de Vaderlandsche Maatschappij voor Reederij en Koophand ter liefde van 't Algemeen op. De achtergrond hiervan was, dat geprobeerd zou worden de steeds grote wordende groep werkloze armlastigen niet met een geldelijke tegemoetkoming te ondersteunen, maar ze op een structurele wijze te helpen door verschaffing van werk, dat hun een geregelde verdienste op zou leveren. De maatschappij trachtte de verlopen walvisvaart weer op gang te brengen, maar stichtte ook fabrieken, onder andere voor tapijten, lopers en confectiekleiding. Er kwam ook een Schilder-, Druk- en Behangselfabriek. Daar werden met de hand beschilderde of gedrukte kamerbehangsels, schoorsteenstukken en bovendeurstukken gemaakt. Van veel van die behangsels bestaan nog ontwerpen, die door een vertegenwoordiger van de fabriek overal in ons land en ook in Duitsland werden getoond bij de werving van klanten. Aan het einde van de 18de eeuw waren er veel Sneker notabelen en vermogende kooplieden die hun huizen verbouwden en ze behalve met gesneden en stucte ornamenten ook lieten decoreren met kamerbehangsels uit Hoorn. Bewaard gebleven boekhouding van de Hoornse Behangselfabriek wijst dat uit.
Tot de collectie van het Fries Scheepvaart Museum behoren een aantal schoorsteenstukken en beschilderde behangsels die lange tijd werden toegeschreven aan de Hoornse behangelfabriek, de Vaderlandsche Maatschappij voor Reederij en Koophandel. Bestudering van het oeuvre van de Sneker schilder Jan Buiteveld door Sytse ten Hoeve leert dat er veel overeenkomsten zijn tussen het werk uit Hoorn en die van Buiteveld.
Jan Buiteveld. Geboren Sneek 23 nov. 1747, zoon van Durk Jans en Antje Ruurds. Ze behoorden tot de gemeente van de Waterlandse Doopsgezinden, die een vermaning hadden aan de Singel. Daar werd Jan Durks gedoopt op belijdenis op 22 maart 1772. Hij trouwde 22 nov. 1778 met Lysbert Juurds en gebruikte toen al de naam Buiteveld, Die ontleende hij aan het gebied van herkomst van de familie in de Legeaen. Hij is overleden in Sneek op 7 sept. 1812 (wijk 2, pand 47, thans het zuidelijke deel van de Doopsgezinde pastorie aan de Singel). Bij zijn overlijden wordt het beroep "kunstschilder" aangegeven. Oeuvre: Allegorie op de voogdij (toeschrijving, inv.nr. 1983-143), Emmausgangers (inv.nr. 2002-427), Rede vertrapt de Tirannie (toeschrijving, inv.nr. G-006), Allegorie in de eerepoort van Sneek (inv.nr. N-162), Bloemstuk gesigneerd J. Buiteveld 1787 (in 2001 in Parijs verkocht) en Bloemstuk (ongesigneerd, in 1971 bij Mak van Waay verkocht, afkomstig uit de Sneker pastorie). Voort zijn mogelijk de portretten van mr. P.S. Noyon en R. Terpstra door Buiteveld gemaakt.

Identificatie
Titel
Jan Buiteveld (toeschrijving), schoorsteenstuk. Landschap met koeien en schapen.
Objectnummer
FSM-2001-419
Objecttype
 • Schoorsteenstukken
  Paneel, schilderij of decoratieve constructie van nagelvaste aard boven een schoorsteenmantel. Een schilderij kan soms aan de hand van zijn afwijkende, hoge formaat worden ontmaskerd als een oud schoorsteenstuk.Schoorsteenstukken zijn geschilderde panelen in schoorsteenmantels. (Haslinghuis)
 • Landschappen
  Schilderij dat een landschap tot onderwerp heeft. In een landschap dat het hele beeld lijkt te beheersen, kan in de verte een minutieuze religieuze scène zijn geschilderd. Een bekend voorbeeld hiervan is De Vlucht naar Egypte. De titel van het doek heeft dan betrekking op dit onderwerp.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000017767
Over
Onderwerpen
 • Koeien
  Een koe is een vrouwelijk rund en als moederdier een belangrijke producent van melk.
 • Schapen
 • Boeren
  Zij die land bewerken of bebouwen of vee houden, voornamelijk als hun belangrijkste bezigheid. (AAT)
 • Sneek
 • Hoogend
Werk
Breedte
147 cm
Hoogte
198 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. Jan Buiteveld
 2. Vaderlandsche Maatschappij
Datering
Materiaal
 • Olieverf
  Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA