Datering
Maker P. Folder

P. Folder - Schilderij. Portret van Anne Wiegers Visser.

Schilderij. Olieverf op doek. Portret ter halve lijve, staande, van Anne Wiegers Visser. Gekleed in zwarte rok, blauw vest en witte halsdoek. Op zijn hoofd een driekante steek. Zijn rechterhand rust op een bijbel met zilveren sloten. Links van hem een schepnetje. Ingelijst.
Anne Wiegers Visser. Geboren Gaastmeer 15 april 1718, gedoopt Woudsend 25 juni 1719, overleden Heeg 25 mei 1787. Getrouwd te Gaastmeer (26 nov. 1741) met Corneliske Ykes (gedoopt te Elahuizen 20 nov. 1717, overleden Heeg 8 nov. 1780). Anne Wiegers werd in de quotisatiekohieren van 1749 'aakschipper' genoemd. In 1743 had hij van zijn moeder Wypck Riemers (de weduwe van aakschipper Wieger Annes een palingaak gekocht. In 1779 ging Anne Wiegers een vennootschap aan met zijn zonen Wigle en Anne onder de naam Firma W. & A. Visser (het bedrijf bleef bestaan tot 1943). De attributen op het schilder - schepnet en bijbel - slaan op de de belangrijkste elementen uit het leven van Anne Wiegers Visser: de palinghandel en het Fryske Reveil. Wat het laatste betreft was Anne Wiegers een der wegbereiders van deze orthodox-piëtistische beweging in de kerk van de Friese Zuidwesthoek. De schilder P. Folder is in de archieven niet terug te vinden. Aangenomen moet worden dat hij niet in Friesland woonde. In het pand Harinxmastraat 32 te Heeg waren beschilderde behangsels van zijn hand.
literatuur: - Jaarboek Fries Scheepvaart Museum 1975-1976, p. 26

Identificatie
Titel
P. Folder - Schilderij. Portret van Anne Wiegers Visser.
Objectnummer
FSM-1976-104
Objecttype
 • Schilderijen
  Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten.Geschilderde voorstellingen op panelen of opgespannen doek, meestal van draagbaar formaat. Vooral te onderscheiden van 'muurschilderingen' en 'verluchtingen' in manuscripten. (AAT-Ned)
 • Portretten
  Voorstellingen van personen; gebruik 'figuren (voorstellingen)' voor voorstellingen van denkbeeldige of mythologische figuren. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000012843
Over
Onderwerpen
 • Palinghandel
  Handel in en verkoop van paling (door een palingboer).
 • Palinghandel
  Handel in en verkoop van paling (door een palingboer).
 • Heeg
Werk
Breedte
50.0 cm
Hoogte
59.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. P. Folder
Datering
Materiaal
 • Olieverf
  Een verfstof waarin drogende olie als drager voor het pigment fungeert. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA

Trefwoorden