Datering
Maker August Nathanael Lehnhard

Zilveren cargadoorslepel afkomstig uit Danzig.

Cargadoorslepel, met eivormige bak en platte, op een punt uitlopende steel. Eenvoudig graveerwerk op de overgang van blad naar steel. In stippelgravure op de achterzijde van de steel: 'Fischer & Michaelis Cargadoors in Dantzig'.
De lepel draagt het stadskeur van Danzig. Het meesterteken 'ANL' is van August Nathanael Lehnhard (actief 1799-1841). Het Keurmeestersteken 'F' is van Johann Gottlieb Fischer (actief 1770-1820), hij was keurmeester te Danzig in 1792, 1796, 1800, 1804 en 1808.
In de havens aan de Oostzee schonken de cargadoors of bevrachters aan scheepskapiteins die een lading graan innamen een zilveren lepel als kaplaken, dat is een premie boven de vrachtprijs om goede zorg voor de lading te dragen.
literatuur: - Sneeker Nieuwsblad 2 jan 1963 - Jaarverslag Fries Scheepvaart Museum 1962, p. 11 - Archief Verenining Fries Scheepvaart Museum, correspondentie A.M. Sustring - H. Halbertsma 14 en 18 dec. 1962. - A.R. Kelder, Maritieme verzamelingen. Cargadoors- of Oostzeelepels, in: De Blauwe Wimpel, jaargang 59 (2004), nr. 11, p. 436-437. - A. Westers, Oostzeelepels in de verzameling van het Kapiteinshuis Pekela, in: Jaarverslag 2004 Kapiteinshuis Pekela/Stichting Westers, p. 8-16.

Identificatie
Titel
Zilveren cargadoorslepel afkomstig uit Danzig.
Objectnummer
FSM-Z-018
Objecttype
 • Cargadoorslepels
 • Lepels
  Keukengerei voor het bereiden, opdienen of nuttigen van voedsel; bestaat uit een komvormige schep aan een steel. (AAT-Ned)
 • Zeemanssouvenirs
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/fsm-collect-1000001290
Over
Onderwerpen
 • Gdańsk
 • Oostzee
Werk
Breedte
4.5 cm
Lengte
22.0 cm
Museum
Fries Scheepvaart Museum
Vervaardiging
Maker
 1. August Nathanael Lehnhard
Datering
Materiaal
 • Zilver
  Pure metallic element having symbol Ag and atomic number 47; a malleable, ductile, white metal with characteristic sheen, considered a precious metal. Silver is widely distributed throughout the world, occurring rarely as metallic silver (in Peru, Norway) but more often as silver-gold alloys and silver ore. Today silver is obtained as a byproduct in the refinement of gold, lead, copper, or zinc ores. Silver was smelted from the ore galena as early as 3800 BCE. As a pure metal, silver is second to gold in malleability and ductility, can be polished to a highly reflective surface, and used -- typically in an alloy, in jewelry, coinage, photography, mirrors, electrical contacts, and tableware. (Project Fotografie)Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA