Liefde voor het leven: Zuiderzeegezichten van A.P. Schotel

Ken jij Anthonie Pieter Schotel (1890-1958) al? Zeven musea rond de voormalige Zuiderzee tonen komende periode van april t/m september het werk van deze grote Zuiderzee-schilder. Alle facetten van Schotels kunstenaarschap komen aan bod: zijn botters, zijn luchten en water, maar ook de door hem vastgelegde klederdrachten en het leven in de verschillende Zuiderzeedorpen en -stadjes.

De zeven musea – alle onderdeel van Netwerk Zuiderzeecollectie – leenden voor deze tentoonstellingen diverse stukken uit particuliere en rijkscollecties, die zelden te zien zijn in het openbaar. Daarnaast putten de deelnemende musea voor dit grote Schotel-overzicht uit hun eigen collecties.

Bezoek deze unieke tentoonstellingen én de bijzondere locaties, en maak zo kennis met de beroemde Zuiderzee-schilder Schotel. Aangenaam!

Wanneer en waar?


8 april – 3 juli
Zuiderzeemuseum, Enkhuizen
Museum Schokland
Museum Het Oude Raadhuis, Urk

15 juli – 18 september
Stadsmuseum Harderwijk
Museum Spakenburg
Volendams Museum
Huizer Museum