Gaap! gaap!

Gapers vormen een wonderlijk gezelschap: gehelmde politieagenten en brandweerlieden, donkere mannen met tulbanden, narren met bellen en zieken met een doek om het hoofd. Ze hingen bij apothekers en drogisten aan de gevel. Allemaal staren ze roerloos voor zich uit; de mond wijd open met een uitgestoken tong. Ze zijn lachwekkend of zelfs meelijwekkend, maar tegelijkertijd ook exotisch en mysterieus.
De achtergrond van de gapers is slechts gedeeltelijk te verklaren: in een tijd dat er nog geen lichtbakken of groene neonkruisen bestonden én dat nog niet iedereen kon lezen, trokken deze koppen goed de aandacht: híer moet je zijn voor goede kruiden en medicijnen! Toch verklaart dat nog niet de uiteenlopende vormen en soorten gapers.

Anton van Os, één van de voormalige eigenaren van drogisterij A.J. van der Pigge in Haarlem, zag de gapers in de jaren dertig van de vorige eeuw uit het straatbeeld verdwijnen en gaf daarom zijn verzameling gapers een plek in zijn winkel. Tegenwoordig is deze collectie gapers eigendom van de Stichting Management voor Apothekers en de Gezondheidszorg.

De gapers zijn tevens hier te bewonderen.