Bouwjaar

KW 51 De Hoop

Annotatie op kaart: haringvisserij met een geheel gedekte platbodemvaartuig. corr. 5-5829 dd. 12-10-1919 doorgehaald sedert jaren niet meer voor de visserij gebezigd.

Identificatie
Type
Scheepsregistratie
Visserijnummer
KW 51
Gemeente
Katwijk
Titel
KW 51 De Hoop
Datum inschrijving
1911-12-13
Objectnummer
CVR013192
Museum
Centraal Visserijregister
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/cvr-cvr-40013192
Schip
Scheepstype
  • bom (schip)
    Nederlands vissersvaartuig voor de visserij op de Noordzee. Ze werden gebouwd in Scheveningen, Katwijk, Egmond, Noordwijk en Zandvoort en hadden een lengte-breedteverhouding van 2:1 en een bijna rechthoekige vorm.Nederlands vissersvaartuig voor de visserij op de Noordzee, omstreeks 1700 ontstaan uit de pink. De lengte/breedte verhouding was 2:1. De bom werd gebouwd op een breed vlak van zware naast elkaar liggende planken. De voorsteven was recht met gebogen voet en deze werd vallend op het vlak geplaatst even als de rechte achtersteven. De dwarsdoorsnede van de romp was U-vormig. De overnaadse beplanking werd tegen de zijkant van het vlak gezet. De romp was geheel gedekt en voorzien van een bun. De brede zwaarden hingen midscheeps. Ze landden op het strand. De laatste bomschuit bleef in de vaart tot 1918. (MARDOC)Nederlands platbodemd, breedgebouwd vissersvaartuig voor de visserij op de Noordzee. Samentrekking van 'bodemschuit', omstreeks 1700 ontstaan uit de 'pink'. De laatste bomschuit bleef in de vaart tot 1918. De bomschuit was in gebruik voor de versharing- en kustvisserij. Ze landden op het strand. (AAT)
Type visserij
Zeevisscherij Haringvisscherij
Volume
124 m3
Werf & Eigenaar
Eigenaren
Dijkdrenth, Berns S.
Katwijk
Relaties & Bronnen
Digitale bronnen
Aankoop & Licentie
Verworven
kopie 1 januari 2018
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Katwijk

Trefwoorden