Bouwjaar

HD 59

Nieuw/oud nummer datum: 01-05-1941, Annotatie op kaart: 1-5-41 nieuw ingeschreven, tevoren niet voor de visscherij gebezigd; 2-7-47 doorgehaald vervallen

Identificatie
Type
Scheepsregistratie
Visserijnummer
HD 59
Gemeente
Den Helder
Titel
HD 59
Datum inschrijving
1941-04-17
Objectnummer
CVR008916
Museum
Centraal Visserijregister
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/cvr-cvr-40008916
Schip
Scheepstype
  • roeiboot
    Kleine boot voor het vervoer van personen, waarmee werd geroeid; in deze studie worden de kleine vaartuigen in Friesland er ook bijgerekend ook al werden die gezeild; het betreft hier een indeling op functie, namelijk het vervoer van enkele personen.
Type visserij
Langs de kust en in de haven op schar, bot, paling, enzn
Volume
1 m3
Werf & Eigenaar
Eigenaren
Rieuwers, Rieuwert
den Helder. Rijksweg 9.
Aankoop & Licentie
Verworven
kopie 1 januari 2018
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Den Helder

Trefwoorden