Bouwjaar

HD 262

Annotatie op kaart: [eigenaar geb.:] 14-12-1892; Motor 20 pk. Ford-benzine;8-7-42 nieuw ingeschreven, tev. niet voor de visscherij gebezigd; 2-7-47 doorgehaald, vervallen; gebouywd in 1927

Identificatie
Type
Scheepsregistratie
Visserijnummer
HD 262
Gemeente
Den Helder
Titel
HD 262
Datum inschrijving
1942-06-15
Objectnummer
CVR008516
Museum
Centraal Visserijregister
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/cvr-cvr-40008516
Schip
Scheepstype
  • vlet
    In de ruimste zin een kleine roeiboot voor alle werk. In engere zin is een vlet een open doorgaans overnaads beplankte roeiboot met ronde spantvorm en een boven het water uitstekend voorschip dat gaandeweg smaller wordt. De boorden van de romp lopen samen op een klein spiegeltje of een klos. Het achterschip is gebouwd met een U-vormig spiegeltje. Soms wordt met een vlet gezeild maar doorgaans zijn ze bestemd om gewrikt te worden. Vletten worden ook van ijzer gebouwd. (MARDOC)
Materiaal
  • hout
    Hout is een bouwmateriaal, afkomstig van boomstammen en -takken. Naast merg, spint en schors vormt het daarvan het voornaamste bestanddeel. Ten noorden van de Alpen is hout van oudsher het belangrijkste bouwmateriaal. Onderscheiden worden naaldhout van naaldbomen (dennen, grenen, vuren) en loofhout van loofbomen (eiken, beuken enz.). De stammen werden meestal in het groeigebied gekantrecht en per vlot of in een schip over water vervoerd. De houthandel en -nijverheid concentreerden zich in Nederland vooral in Dordrecht, Amsterdam, Deventer en later ook in de Zaanstreek. Voor regionaal gebruik concentreerde de houthandel zich ook in plaatsen als ’s-Hertogenbosch, Schoonhoven en Tiel. (Haslinghuis)
Type visserij
Met botnetten en scharhoepel in de haven, het Marsdiep en aan den Zuidwal
Volume
2 m3
Werf & Eigenaar
Eigenaren
Rieuwers, Rieuwert
Den Helder a-b woonschip Vluchteling
Aankoop & Licentie
Verworven
kopie 1 januari 2018
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Den Helder

Trefwoorden