Datering
Vervaardiger Crispinius Hoeckwater

Waerachtigh verhael van 't gepasseerde inde Belegeringe ende 't overgaen van de Stadt Straelsont, Geschreven uyt het Cuervorstelijcke Hooft-quartier tot Luderhagen, den 22. October, 1687.

WAERACHTIGH VERHAEL van 't gepasseerde inde Belegeringe ende 't overgaen van de Stadt STRAELSONT, Geschreven uyt het Cuervorstelijcke Hooft-quartier tot Luderhagen, den 22. October, 1687.

Pamflet. Imp.: m.o.: In 's Gravenhage by Chrispinius Hoeckwater, Boeckverkooper woonende in de Pooten in de Groene Tent, 1678.

Identificatie
Titel
Waerachtigh verhael van 't gepasseerde inde Belegeringe ende 't overgaen van de Stadt Straelsont, Geschreven uyt het Cuervorstelijcke Hooft-quartier tot Luderhagen, den 22. October, 1687.
Objectnummer
002968
Objectcategorie
Grafiek
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-9418
Over
Trefwoorden
  • pamflet
    Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
33.2 cm
Hoogte
42.7 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
  1. Crispinius Hoeckwater (vervaardiger)
Datering
Materiaal
  • papier
    Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
  • inkt
    Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
schenking 27 februari 1951
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden