Datering
Vervaardiger Maas van Altena

De stad Muiden

Gezicht op Muiden

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Muiden in ovaalvorm met onder de voorstelling een zes-regelig lofdicht. Op de voorgrond het water van de vaart die naar de stad toelooopt, met een roeibootje waarin twee hangelaars. Links voor op de oever een hengelaar en een staande vrouw. Op de achtergrond de stad. Het onderste deel van de ovaal vormt een tekststrook waarop de titel en in het midden het wapen van Muiden omringt door een lauwerkrans.; Titel: m.o. onder de voorstelling, in de ovaalvorm.; Imp.: in de marge: l.o.: Maes v. Altena fec. 1792; r.o.: Th. Koning Sculps. Tekst:; Muiden, dat in 's Lands historie,; Steeds met lofspraak wordt gedacht, Wordt om zyne sterkte en ligging, Om zyn grysheid hoog geacht:; 't Slot, door eeuwen heen gespaard,; Is door kunst en wraak vermaard.

Identificatie
Titel
De stad Muiden
Objectnummer
007564
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-8889
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Werk
Breedte
13.7 cm
Hoogte
21.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Maas van Altena (tekenaar)
 2. Theodorus Koning (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 19 juli 1963
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Muiden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden