Datering
Maker J. Noman

De Twaalf Aartsvaderen

Schoolplaat, voorstelling van de twaalf aartsvaderen

Gedetailleerde beschrijving

Schoolplaat. Voorstelling van de twaalf aartsvaderen, staand op een trap. Van linksonder via middenboven naar rechtsonder volgens de onderschriften: BENJAM.N JOSEPH NAPHTALI ASSER. GA.Dd DAN. [JACO]B ISACHAR ZABULON. JUDA. LEVI. SIMION. RUBEN. Onder de trap in een poortvorm de Droom van Jacob (de Jacobsladder). Onder de voorstelling een gedicht in twee kolommen. Rechtsboven: No. 99.; Imp.: in de marge: m.o.: Bij J. NOMAN, Boekdrukker te Z. BOEMEL. Tekst boven de voorstelling:;De Twaalf Aartsvaderen, de Zoonen Jacobs ziet Men hier ten Trappenrei gesteld met hunne namen, G..] zy tot hem om zyn laatsten Zegen kwamen, ]el weetende dat God dien Zegen zelf gebiedt.; Tekst onder de voorstelling:; Zie Jacob, vlugtende, zyns Broeders wrok ontweeken, Hier slaapen op zyn reis naar Paddan-Arams streeken. Hy ziet, in zynen droom, een hemelhooge Leêr,;Waar langs Gods Engelen vast klimmen op en neêr, En op het bovenste eind den HEER, die zynen Zegen Aan hem belooft, en 't Land, waarop hy is gelegen. vervolgt met tekst gewijd aan alle afzonderlijke aartsvaderen.

Identificatie
Titel
De Twaalf Aartsvaderen
Objectnummer
003198
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-8341
Over
Onderwerpen
 • devotieprent
  Algemene benaming voor een houtsnede of gravure, al dan niet ingekleurd, of een gedrukte voorstelling van Christus, Maria, een heilige, een devotie(beeld) of een bijbelse voorstelling op een klein formaat perkament of papier. Veelal voorzien van een begeleidende tekst. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Werk
Breedte
33.0 cm
Hoogte
41.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. J. Noman (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)
Techniek
 • houtsnede (drukprocédé)
  Prenten gemaakt met een blok langshout waarin die delen die wit moeten blijven zijn weggestoken met een mes of guts.(AAT)Prints made using the process of woodcut, which is a relief process in which the design is cut into and printed from the plank side of a wood block; distinct from 'wood engraving (process),' which is a relief process using the grain end of a wood block.(AAT)
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 30 juli 1951
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden