Datering

Feestartikelenwinkel

Aan de Nieuwezijds Burgwal stonden in de negentiende eeuw boerderijen, schuren en stallen. Dit huis heeft tot 1918 dienst gedaan als stadsboerderij. De koeien stonden ‘s winters in de stal achter het huis; in het voorjaar werden ze met een boot naar grasland buiten de stad gevaren. Dit huis is tot 1975 in gebruik geweest als woning. Het huidige interieur is afkomstig uit de feestartikelenwinkel van de familie Heitz, die van 1859 tot 1977 voordrachten drukte, feestartikelen maakte en kostuums verhuurde in hun winkel aan de Nieuwe Leliestraat 35 in Amsterdam.

Uitgebreide beschrijving

Het pand was beschermd Rijksmonument maar is tenslotte toch voor nieuwbouw vervangen. Blijkens opmeting was in 1970 het originele interieur nog geheel aanwezig maar was het 1978 leeggesloopt en werden nog maar enkele onderdelen teruggevonden. Het 17e eeuwse houtskelet met typerende 'zwanehals' korbelen, was nog grotendeels aanwezig. De zijgevels waren tezeer vervormd om ingepakt te worden maar zijn wel in dergelijke staat herbouwd. De voorgevel kon geheel in twee stukken overgebracht worden, evenals de gepleisterde achtergevel.

Identificatie
Titel
Feestartikelenwinkel
Objectnummer
MO-7
Objectcategorie
Gebouwen
Objecttype
  • woonhuis
    Woonhuizen zijn huizen waarin gewoond wordt.
  • feestartikelenwinkel
    Winkel waar feestartikelen te koop wordt aangeboden.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-76239
Vervaardiging
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
  • Monnickendam
  • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
N.J. Steltenpool