Datering

Schokkerhuis

Albertus Diender trok na de ontruiming van Schokland in 1859 naar Kampen en vestigde zich met zijn gezin in de Schokkersbuurt nummer 4. Hij viste op de Zuiderzee. Zijn zoons werden ook visser. Na de dood van de moeder ging een van de zoons, Johannes, ook met zijn gezin in dit huis wonen, waar behalve zijn vader nog twee broers woonden. Zo deelden omstreeks 1910 dertien mensen deze woonruimte. Zij sliepen in de bedsteden en tussen de netten op zolder. De zoons van Johannes gingen na de lagere school aanvankelijk allemaal mee uit vissen. De teruggang van de Zuiderzeevisserij noopte uiteindelijk alle vijf een ander beroep te kiezen. Deze woningen maakten deel uit van een complex van 21, die in 1859 gebouwd werden op het erf van Arnoldus Legebeke, tot dan onderwijzer op Schokland. Hij stelde het erf van zijn juist aangekochte pand voor totaal f.500,- beschikbaar aan 21 gerepatrieerde gezinnen van Schokland. (Zie gegevens in correspondentie en artikel van B. Klappe in het Schokker Erf, 1990).

Gedetailleerde beschrijving

Toiletten. In 1949 zijn door het ZZM kennelijk alleen de panden die in de straat Schokkersbuurt stonden uitgebreid opgemeten: totaal 6 woningen en de voorgevel van een zevende. Het hele complex dreigde toen gesaneerd te worden; was mogelijk al gaande? Slechts enkele foto’s van de gevelwand toen gemaakt. De panden zijn in 1955 daadwerkelijk gesloopt en slechts enkele fragmenten zijn door ZZM verworven: twee vensters, twee voordeuren en twee zolderluiken. In de woningen schijnt oorspronkelijk zoveel mogelijk materiaal toegepast te zijn van panden die op Schokland gesloopt moesten worden. Van enkele is bekend welke dit waren maar niet hoe deze eruit gezien hebben. Aangezien op Schokland de huizen grotendeels van hout waren betrof het hergebruik in Kampen vooral, of uitsluitend, het balkhout en binnenwanden, bedsteden e.d.: het was zeker geen getrouwe herbouw. De panden KP-1 t/m KP-6 waren uniform van opzet, maar de interieurs verschilden sterk, wat zich door het hergebruikte materiaal laat verklaren. Meest opvallend bij deze panden zijn de enorme zolderruimten met de eigenaardige toegangsluikjes in de voorgevels. Uit foto’s en opmetingen valt af te leiden dat de gevels als schoon metselwerk van toen moderne steen waren uitgevoerd. De voorgevels en sommige zijgevels zijn vermoedelijk omstreeks 1900 gepleisterd; meest met een imitatie natuursteen blokverdeling, dat toentertijd in Kampen zeer populair geweest blijkt te zijn. Deze verdeling was niet opgemeten maar is naar de foto’s en vergelijking met nog bestaande voorbeelden ter plaatse, gereconstrueerd. In 1979 viel de keus op deze opmetingen, toen in het vissersdorp enkele grote publieksruimten, w.o. toiletten, ondergebracht moesten worden. Hiervoor waren de al herbouwde panden te klein en/of historisch te waardevol om zonder ernstige verminking aangepast te worden. In deze panden is wel gebruik gemaakt van oude zolderbalken en sommige deuren, echter alles van elders afkomstig. Vanwege de gewenste indeling, gescheiden dames- en herentoiletten met één gezamenlijke toegang (retirade), moest er een toegang in het midden komen. Dit is opgelost door de gevelindeling van het rechter woning (KP-2) te spiegelen zodat de deur, origineel uiterst rechts, nu ongeveer in midden kwam. Overigens is de gezamenlijke toegang later toch gescheiden door de noodzakelijke inbouw invalidentoilet. Van de laatste bewoonster van KP-2, Johanna Diender, zijn in 1948 enkele familiestukken gekocht, zoals onderdelen Schokker klederdracht (inv.nr. 169, 260, 261, 675-678) en een eiken kabinet (576), en in 1950 de betegelde schouw met haardplaat (2962). Het betrof een zeer eenvoudige stookplaats met een gevarieerde verzameling tegels die meegekomen zouden zijn van Schokland. (Specimen opgenomen onder inv.nrs. 3651-3653, 3655 en 4810). (Enige familieleden van mej. Diender beijveren zich de huidige bestemming van het pand te wijzigen).

Identificatie
Titel
Schokkerhuis
Objectnummer
KP-2
Objectcategorie
Gebouwen
Objecttype
  • woonhuis
    Woonhuizen zijn huizen waarin gewoond wordt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-76221
Over
Onderwerpen
  • toiletruimte
    Een toiletruimte is een ruimte waarin zich een toiletpot bevindt die is aangesloten op aan- en afvoervoorzieningen voor water. (Encyclo.nl)
Werk
Breedte
685 cm
Diepte
825 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Kampen
  • Brunnepe

Trefwoorden