Datering

Haringfuikenboot.

Twee vissers in de haringfuikenboot BAR 38 op het wad, omgeving Koehool Barradeel. De beide mannen dragen een voorschoot en een vismand. Op de achtergrond een afgrenzing van houten planken of walviskaken. Omge

Identificatie
Titel
Haringfuikenboot.
Objectnummer
F057292
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • foto
  Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Over
Onderwerpen
 • visserskleding
  Kleding dat veel door vissers wordt gedragen, o.m. in de uitoefening van hun beroep.
 • vismand
  Vismanden zijn gevlochten manden waarin vis bewaard of getransporteerd wordt. Doorgaans zijn het platte manden. (www.debinnenvaart.nl)
 • haringvisserij
  Ter haringvangst gaan, zowel op de Zuiderzee als de Noordzee.1) zeevisserij: een rechthoekig, verticaal in het water zwevend visnet; meerdere drijfnetten aan elkaar worden verbonden tot een vleet waarmee zij met het schip zijn verbonden en vormen een verticaal in zee staand (niet gesleept) lang netgordijn; de vismethode is erop gebaseerd dat de vis zich in de mazen van het net verstrikt tijdens het opzwemmen; is eeuwenlang een belangrijke methode van haringvisserij geweest.2) binnenvisserij: driewandig net (tussen twee laddernetten met wijde mazen is een fijnmazig net, de boezem); een stroomopwaarts zwemmende vis drukt de boezem door de ladermazen en vormt aldus een zak waarin hij gevangen raakt; werd veel gebruikt voor de vangst van trekvissen (zalm, elft, fint).
 • haringboot
  Friese boot voor de haring- en ansjovisvisserij die langs de Westfriese kust uitgeoefend werd sedert het begin van de 18e eeuw. De boot is een type dat verwant is met de punter. De haringboot was een platboomd vaartuig met rechte hellende stevens. Het overnaadse boord bestond uit drie planken. De boten werden geboomd. De laatste haringboot werd gebouwd in 1935. (MARDOC)
 • visserman
  Vissers zijn ambachtslieden die als beroep hebben het vangen en verhandelen van vis. Er is onderscheid te maken tussen vissers die op de binnenwateren vissen op zoetwatervis en vissers die actief zijn op zee met het vangen van zeevis en allerlei andere grote en kleine zeedieren. Het beroep van visser is al heel oud. (Van Dale)
Vervaardiging
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 1983
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Barradeel
 • Koehool
 • Barradeel
 • Koehool
 • Friesland

Trefwoorden