Datering
Vervaardiger Baltasar Florisz. van Berckenrode

Beemsterlants caerte

Beemsterlants caerte

Uitgebreide beschrijving

Titel in decoratief cartouche rechtsonder.; - Schaalstok in cartouche middenonder boven de verantwoordelijkheidsvermelding .; - WNW boven ; kompasroos rechtsboven.; - Linksonder een 33-regelig vers in het latijn door C. Barleus in versierd cartouche met guirlandes.; - Middenboven het wapen van de Beemster.; - Boven over de gehele breedte van de kaart de tekst: WARE AFBEELDINGE VANDE BEDYKTE BEEMSTER-LANDEN INDEN IARE .DC.XLIIII.; - Op de kaart staan diverse eendenkooien afgebeeld.; - Bijzonder zijn de molengangen.BEEMSTERLANTS CAERTE Met zijne Dycken, Ringslooten, Wegen, Wateringen, Polders, Poldercaden, Molens, Molentochten, Huysen, Plantagien. Item omleggende Plaetsen, Landen en andere eygenschappen, soo als de selve tegenwoordich gheleghen is. Droochgemalen met XL. Molens. Gecavelt ende den Bedyckers en Eygenaers toegeeygendt | inden Iare M.DC.XII. op den 30 Iulij / Gemeten en opde mate gestelt door Baltasar Floris van Berckenrode Lantmeter vande H.M. Heeren Staten Generael, inden Jare 1640. ende In Coper Gesneden door Daniel van Breen tot Amsterdam, inden Jare 1644.; - Schaalstok van Vyff-hondert Rhynlandtsche Roeden = 16.5 cm.; - [s.l. ; s.n.], 1644.; - 1 kaart bestaande uit 6 bladen gemonteerd : kopergravure ; 91.5 x 116.5 cm.

Identificatie
Titel
Beemsterlants caerte
Objectnummer
022255
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • waterschapskaart
  Landkaart/topografische kaart van een polder of dijkgebied, meestal gemaakt in opdracht van een waterschap, hoogheemraadschap of dijkgraaf.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-7562
Over
Trefwoorden
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
116.5 cm
Hoogte
91.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Baltasar Florisz. van Berckenrode (landmeter)
 2. Daniël van Breen (graveur)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 1 oktober 1996
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
prentkunstenaar

Balthasar Florisz. van Berckenrode

Delft, 1591 – Den Haag, 1645
Lees meer
RKD

Trefwoorden