Datering
Vervaardiger Frederik de Wit

Pascaert van de Noordzee van Ameland tot de hoofden = Mare Germanicum ab Amelandia ad Promontoria Caleti et Doveræ

Deze mooie zeekaart geeft gedetailleerd de kusten weer van de Noordzee tussen Engeland en Nederland. De Waddeneilanden zijn te zien zijn langs de kust van Holland tot de kust iets ten zuiden van Duinkerken. De Engelse kust is meer in het algemeen beschreven. De zee is vol van loxodromen, peilingen, een kompasroos en zeilschepen. De decoratieve cartouche toont figuren van de inwoners van de Nederlandse koloniën met een vertegenwoordiger van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Uitgebreide beschrijving

Pascaert van de NOORD ZEE van Ameland tot de| HOOFDEN = MARE GERMANICUM ab Amelandia ad Promontoria Caleti et Doveræ. - Schaal [ca. 1:650.000]. - t' Amsterdam : by F. de Wit, [1675]. - 1 kaart : kopergravure, ingekleurd ; 46,5 x 58 cm. - Titel in cartouche rechtsonder ; boven de titelcartouche Mercurius, rechts Mars en links Venus en diverse aardse figuren. Paralleltitel in een eigen kader rechtsonder de titelcartouche. - Schaalstok van 7 Milliaria Geometrica 15 in uno Gradu [= 7,8 cm.] middenonder. - Schaal volgens schaalstok en parallellen. - Kompasroos met 32 loxodromen linksboven. - Windrozen: 11 hele en 2 halve met 32 en 16 loxodromen. - Noorden boven. - Meridianen en parallellen aangegeven. Titelcartouche en de landsgrenzen ingekleurd. - Atlantes Neerlandici / C. Koeman. - Amsterdam : N.V. Theatrum Orbis Terrarum, 1967. (dl. IV, p. 518, krt. [10]). - Uit: Orbis Maritimus ofte Zee Atlas. - Tot Amsterdam : by Frederick de Wit in de Calverstraet by den Dam inde Witte Paskaert, [1675]. Titel in cartouche rechtsonder ; boven de titelcartouche Mercurius, rechts Mars en links Venus en diverse aardse figuren. Paralleltitel in een eigen kader rechtsonder de titelcartouche. Schaalstok van 7 Milliaria Geometrica 15 in uno Gradu [= 7,8 cm.] middenonder. Kompasroos met 32 loxodromen linksboven. Noorden boven. Meridianen en parallellen aangegeven. Titelcartouche en de landsgrenzen ingekleurd.

Identificatie
Titel
Pascaert van de Noordzee van Ameland tot de hoofden = Mare Germanicum ab Amelandia ad Promontoria Caleti et Doveræ
Objectnummer
001640
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • zeekaart
  Kaart die de zeëen der aarde met inbegrip van de aangrenzende kustgebieden weergeeft, met de voor de navigatie benodigde informatie.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-6897
Over
Trefwoorden
 • Verenigde Oostindische Compagnie
  Handelscombinatie die ten doel had handel te drijven op Zuid- en Oost-Azië en beschikte over publiekrechterlijke bevoegdheden, w.o. het recht militaire versterkingen aan te leggen en verdragen te sluiten, alsmede over een handelsmonopolie op de door hen bevaren gebieden; opgericht in 1602 door samensmelting van elkaar beconcurrerende zgn. Voorcompagnieën, waarvan het centrale bestuur werd gevormd door de Heren Zeventien; werd opgeheven in 1798 wegens hoge schuldenlast die werd overgenomen door de staat.
Werk
Breedte
58.0 cm
Hoogte
46.5 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Frederik de Wit (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 11 april 1950
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Nederland
 • Noordzee

, –

Trefwoorden