Datering

Markerkast

Deze kast is beschilderd met Bijbelse taferelen. Op de deuren zijn taferelen uit het leven van de profeet Elia afgebeeld. Linksboven wordt Elia door de raven gevoed (1 Kon. 5-6). Rechts boven is hij met de weduwe van Sarfath afgebeeld (1 Kon. 17:12). Links onder bevindt Elia zich in de woestijn. Daar wordt hij door een engel aangeraakt en wordt hij gemaand om te eten (1 Kon. I9: 5-6). Het deurtje rechts onder toont de hemelvaart van Elia met vurige paarden en wagen, terwijl hij wordt gadegeslagen door Elisa (2 Kon. 2:11). Van de afbeeldingen zijn geen prentvoorbeelden bekend. Deze kast toont aan hoe het dagelijks leven van de welgestelde protestanten doordrongen was van bijbelverhalen. Behalve om met de rijkdom te pronken, diende dit huisraad vooral om de godvruchtigheid van de eigenaars te tonen.

Uitgebreide beschrijving

De kast heeft vier deuren en is in twee boven elkaar gelegen ruimtes verdeeld. In de middenlijst zit een la over de volle breedte van de kast. Op de deuren zijn taferelen uit het leven van de profeet Elia afgebeeld. Linksboven wordt Elia door de raven gevoed (1 Kon. 5-6). Rechts boven is hij met de weduwe van Sarfath afgebeeld (1 Kon. 17:12). Links onder bevindt Elia zich in de woestijn. Daar wordt hij door een engel aangeraakt en wordt hij gemaand om te eten (1 Kon. I9: 5-6}. Het deurtje rechts onder toont de hemelvaart van Elia met vurige paarden en wagen, terwijl hij wordt gadegeslagen door Elisa (2 Kon. 2:11). Van de afbeeldingen zijn geen prentvoorbeelden bekend. Een verband tussen de geschilderde bijbelse voorstellingen en de functie van de kast is niet zonder meer te leggen. Dat geldt voor bijna al het beschilderde meubilair in de collectie. Wel ontstaat een beeld van de bijbelverhalen waarmee het dagelijks leven van de welgestelde protestanten doordrongen was. Behalve om met de rijkdom te pronken, diende dit huisraad vooral om de godvruchtigheid van de eigenaars te tonen. Voor uitgebreide fysieke beschrijving zie Informatiebank.

Identificatie
Titel
Markerkast
Objectnummer
005750
Objectcategorie
Meubilair
Objecttype
 • kast (meubilair)
  Bergplaats, meestal afgesloten met een of meer deuren, losstaand of ingebouwd. (Haslinghuis)Meubelstuk om alle mogelijke zaken in op te bergen. Staat veelal op poten of een voetlijst, heeft een of meer deuren en aan de binnenzijde legplanken, laden of een kledingrek. Kasten in kerken en kloosters kunnen deel uitmaken van de kerk- of klooster-geschiedenis, vanwege functie en gebruik. (Religieus Erfgoedthesaurus)
 • beschilderd meubilair
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-6757
Werk
Breedte
132.0 cm
Hoogte
175.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • vurenhout
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 6 september 1956
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Marken
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae

Trefwoorden