Datering
Maker Wiepko Herman Houwing

Haven van Lemmer

Zicht op de haven van Lemmer

Gedetailleerde beschrijving

Over het water heen vanaf een laag standpunt zicht op de haven van Lemmer met links de pier met 2 lichtbakens en rechts de kadewand met erachter de masten van schepen. Op de achtergrond de huizen langs de kade met rechts de kerktoren. In de haven links enige schepen en rechts een gedeelte van een stoomschip. Onderschriften/merken: R.o. in potlood: Haven van Lemmer Verso in potlood en pen in zwart: schetsen van circusdieren: o.a. een leeuw, een beer en 2 maal een leeuwin.

Identificatie
Titel
Haven van Lemmer
Objectnummer
002218 /a
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-673
Over
Onderwerpen
 • Havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • Havenlicht
  Een havenlicht is een lichtbaken dat de toegang van een haven markeert voor de scheepvaart. (Wikipedia)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Werk
Breedte
26.0 cm
Hoogte
16.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Wiepko Herman Houwing (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. (Project Fotografie)
 • grafiet
  Nagenoeg geheel uit koolstof samengesteld gesteente, verontreinigd o.a. met ijzeroxyde. Zwart met metaalglans.(Bouwmaterialen : encyclopaedische gids voor theorie en practijk / P.W. Scharroo, 3e herz. en verm. dr.)
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 8 juli 1950
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Lemmer
 • Breda
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae

, –