Datering
Vervaardiger onbekend

Groet uit VOLLENHOVE. Buitenhaven

Haven met schokkers en een tjalk. Met meerpalen en een schoeiing van basaltblokken. Daarachter ligt het dorp.

Identificatie
Titel
Groet uit VOLLENHOVE. Buitenhaven
Objectnummer
F054113
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-61616
Over
Trefwoorden
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • schokker (vaartuig)
  Nederlands platboomd vissersvaartuig van de Zuiderzee, vooral gebruikt tussen Enkhuizen, Lemmer, Vollenhove, en Elburg. Kenmerkend vaar de schokker zijn de sterk vallende voor- en achtersteven Het vlak is lancetvormig en vrij smal, het gladboordige boord valt sterk open (naar buiten) tot aan het berghout.
 • tjalk
  Nederlands, rondgebouwd, gestrekt vrachtschip met volle boegen, vlakke bodem en geringe diepgang. Vaargebied: binnenwateren, beperkte kustvaart.
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 28 januari 2000
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Vollenhove
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden