Datering
Vervaardiger N.J. Steltenpool

Eendenkooi in de polder

Eendenkooi in de polder Oosterwolde bij Elburg.

Identificatie
Titel
Eendenkooi in de polder
Objectnummer
F050538
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
  • foto
    Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Over
Trefwoorden
  • weidelandschap
    Gebied met grote stukken grasland, weilanden.
  • eendenkooi
    Stuk land en water met een karakteristieke vorm, ingericht om wilde eenden te vangen. (BRT)
Vervaardiging
Vervaardiger
  1. N.J. Steltenpool (museumfotograaf)
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
opdracht
Copyright
BY-SA

, –

Trefwoorden