Datering
Vervaardiger Joh. Michiel Lageman

Tabaksdoos Kleine Visserij en Grote Visserij

Op deze tabaksdood staat zowel de "Kleine Visserij" of walvisvangst als de "Grote Visserij", de haringvangst afgebeeld.

Tabaksdoos, ovaal, met twee gedreven voorstellingen, omrand door ornament van voluten. De ene voorstelling geeft schepen weer, de andere walvisvangst (met ijsschot- sen en ijsberen); Ingeslagen binnenzijde bodem rand Z (jl) amsterdams 18e eeuws stadkeur, gekroonde V in schild en vlammend hart.

Identificatie
Titel
Tabaksdoos Kleine Visserij en Grote Visserij
Objectnummer
009599
Objectcategorie
Edele metalen
Objecttype
 • tabaksdoos
  Kleine dozen om rook- of pruimtabak in mee te nemen, met name doosjes met losse sluitende deksels. Gebruik 'snuifdozen' voor gelijksoortige dozen met een scharnierend deksel in plaats van een los sluitend deksel. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-5725
Over
Trefwoorden
 • haringvisserij
  Ter haringvangst gaan, zowel op de Zuiderzee als de Noordzee.1) zeevisserij: een rechthoekig, verticaal in het water zwevend visnet; meerdere drijfnetten aan elkaar worden verbonden tot een vleet waarmee zij met het schip zijn verbonden en vormen een verticaal in zee staand (niet gesleept) lang netgordijn; de vismethode is erop gebaseerd dat de vis zich in de mazen van het net verstrikt tijdens het opzwemmen; is eeuwenlang een belangrijke methode van haringvisserij geweest.2) binnenvisserij: driewandig net (tussen twee laddernetten met wijde mazen is een fijnmazig net, de boezem); een stroomopwaarts zwemmende vis drukt de boezem door de ladermazen en vormt aldus een zak waarin hij gevangen raakt; werd veel gebruikt voor de vangst van trekvissen (zalm, elft, fint).
 • haringbuis
  Vissersvaartuig en koopvaardijschip. De grotere buis is waarschijnlijk in de 14e eeuw ontstaan toen het haringkaken op zee werd toegepast en een groter laadvermogen nodig bleek. Te Enkhuizen liep de eerste grote buis van stapel in 1416. De haringbuis was midden 16e eeuw een zwaar gebouwd kielschip met gebogen steile voorsteven, platte spiegel en overhangend hek met plat hakkebord. In de 17e eeuw werd de platte spiegel vervangen door een rondgebouwd achterschip en het platte hek door een staatsie. De laatste haringbuis verdween uit de vaart in 1886. (aatned.nl)
 • walvisvaart
  Jacht op walvissen; de Basken hebben in de 11e euw de eerste walvisvaart in open zee ontwikkeld; de Hollanders ontplooiden een grote activiteit vanaf 1614 rond Spitsbergen; na overbevissing verplaatste het zich naar nieuwe vangstgebieden als Straat Davis, en duurde tot 1872.
 • walvisvaarder (vaartuig)
  Walvisvaarders zijn van oorsprong zeilvaartuigen die werden gebruikt voor het jagen op walvissen. Tegenwoordig zijn het gemotoriseerde vaartuigen voor de verwerking van gevangen walvissen, tevens moederschip van de vangboten. (AAT-Ned)
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Joh. Michiel Lageman (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • zilver
  Te gebruiken voor het zuivere metaalelement met het symbool Ag en het atoomnummer 47. Het metaal is smeedbaar, vervormbaar en wit van kleur met een kenmerkende glans en wordt als edel beschouwd. Ook te gebruiken voor dit metaal wanneer het wordt bewerkt en gevormd om, meestal in combinatie met andere stoffen, diverse voorwerpen en materialen te maken. (Archeological Base Register, RCE corporate website)
Techniek
 • drijven (metaalversieringstechniek)
  Procedé waarbij een detail of een versiering op metaal wordt aangebracht door het met een hamer of een ander niet-snijdend gereedschap te kloppen. (AAT)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 14 juli 1978
Copyright
BY-SA

, –

Trefwoorden