Datering

De windverkopers of windvangers, die door wind, verliezen Geld en Goed: bederven Vrouw en Kind.

Gezicht op de Oude Beurs in Amsterdam

Gedetailleerde beschrijving

Gezicht op de Oude Beurs in Amsterdam waar een groot aantal mensen met papieren in de hand zijn weergegeven. Aan de centrale klok met de tekst 'Quin-quenpoix' hangt een lijst af met het opschrift: 'LYST VAN DE WINDNEGOTIE' er dwarrelen paieren in de lucht en deze zijn, net als de papieren in de handen van de groep mensen voorzien van teksten (zie tekst).; Titel: m.b. De prent is een spotprent op de actiehandel.; Tekst:; Onder de voorstelling is een vers in drie kolommen van de hand van I. Bambario toegevoegd: Gy die in bubbels, bank en zuid,; Uw geld, verstand, en tyd verbruit,; En uit het ryzen of het daalen; Van de Actiën een schat wilt haalen,; Waardoor gy u bedrogen vindt, Of anderen bedriegt met wind, ; Zie hier een Prent van de Actienarren Die raazend ondereen verwarren.; Filip roept, wonder in zyn schik, Wat geeft men nu voor Medenblik! Dat heeft een treffelyke haven; ; Het hoeft als Utrecht niet te graaven Naar de Eems; hoe zyt gy zo verwart, Dat gy niet meêr bied als een quart? Ioost roept: wat geef je nú voor Muîen Dat zal de haven leeg doen kruijen, Dan heeft men een bekwaame vaart;; Elke Actie is een zoopje waard.; Smous Levi roept kom my je leeven, Ik stel te nemen of te geeven. ; Frans raast weg met de Zuid en West: Want Wezep is het alderbest.; Het kan geldzuchtige Actie dwaazen; De uitdeeling doen in Varkens blaazen. Wie bied'er, schreeuwt een andre vent, Voor wortelacties acht percent?; Ik heb een reiszak roept een ander, Vol bubbelacties door malkander.; Wie koopt een Regiment drie vier! Betaal me maar vry met papier, Hier Zwol, en Kampen, Harrelingen! Gy kunt ze nu goedkoop bedingen, Tergou, en Delft is ouwe kost,; Ian roept, och dit 's een slimme post! Licht zal ik al myn veeren laaten; Te Purmerent, en op de plaaten; Te Enkhuizen, maar 'k zal in Edam Licht winnen dat my Alkmaar nam. ; Iob roept de Maas door duizend listen, Brengt niet als rotten in myn kisten! Zo dat ik ligt, o arme bloed,; In 't korte naar Vianen moet.; 'k Word dol, en kan van spyt niet slaapen, Omdat een party windrige apen; Gaan zitten met haar kaale gat, In myn zo zuur gewonnen schat ; Ach vrinden wil niet met my foppen, Dewyl dat gy aan die Akttie stroppen Van Meester La..... heel fraai verguld, Met my in 't kort ligt hangen zult. Wanneer de groote Bubbelheeren,; Voor geld ons kladpapier vereeren,; Komt roept eer dat men verder dwaal. Dat Quincampoix de duvel haal! Bambario.; De tekst van de 'Lyst van de windnegotie' is als volgt: 1. Darf; 2. Spoeling; 3. Zuyd Zee; 4. Banck Vaarten Graaven.; 5. Commercie; 6. Navigatie; 7. Assurantie; 8. Disconteren; 9. Scheepsbouw; 10. Trafiecq Bodemery; 11. Hout Negotie; 12. Lombaart; 13. Tollen, Zand, Banken; 14. Pagten; 15. Zout Negotie; 16. Opregten der Koopmanschap; 17. Coffy; 18. Cacau; 19. Brandewyn; 20. Groote Vissery; 21. Kleine Vissery en nog veel andere 22. Annunniteyten; 23. Hesse-karren; 24. Looteryen; 25. Oude Vodde; 26. Ramskoolbroek; 27. Kool; De opschriften op de papieren dwarrelend in de lucht en in de handen van de voorgestelde personen zijn als volgt:; 'Waan; Wind; Niet; Berouw; Hoop; Klagten; Zugten; Droomen; Bederf; Inbeelding; Eidelheid; na Vian; De acties staan myn op 't Hart; Wie koopt myn'd Acties; Hoe komen wy van d'acties af; Ryk door inbeelding; Tuszen hoop en vrees, de hel of 't vagevuur; Oostindien is myn voorland; 100000 gl. winst ik ga 't myn wijf zeggen; Wie geeft myn verlore geld weer; Winst; Geluk; Landen; Schatten; Glorie; Vermaak; Heuwelyken; Aanzien; Intrest; Scheepen; Ik kan niet slape; Ik niet meer; Wie geeft pren; Ik ga vlug; Wie koopt myn bederf; Ik kryg de Stuyp; De acties staan my in 't hooft; Ik zal nog dol worden; Myn winkel is hor; De windnegotie doet myn hoofd zeer 'k Heb myn vrouws juwelen verpand Myn uitvinding is verworpen; ô Acties; ô Acties'

Identificatie
Titel
De windverkopers of windvangers, die door wind, verliezen Geld en Goed: bederven Vrouw en Kind.
Objectnummer
008986
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-5669
Over
Onderwerpen
 • handel
  Te gebruiken voor het kopen, verkopen of ruilen van producten.
 • koopman
  Iemand die van de handel zijn beroep maakt, persoon die handelsproducten koopt of verkoopt om winst te maken; ook: ambtenaar van bepaalde rang bij de Oost-Indische Compagnie.ook: ambtenaar van bepaalde rang bij de Oost-Indische Compagnie.
 • cartoon
  Getekende afbeeldingen, die gewoonlijk met scherpzinnigheid en humor en kritiek leveren op actuele gebeurtenissen, maatschappelijke gewoonten of politieke tendensen. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
32.8 cm
Hoogte
41.8 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Aankoop & Licentie
Verworven
aankoop 18 december 1970
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Amsterdam
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden