Datering
Maker Weduwe Michael Lub

De leden van den raad der gemeente van Enkhuizen

Pamflet. Bekendmaking van de leden van de gemeenteraad en de leden 'in de Collegien en Committés zoo binnen deze Gemeente als in den Hage zittinge hebben Voor den Jaare 1795'.

Pamflet. Bekendmaking van de leden van de gemeenteraad en de leden 'in de Collegien en Committés zoo binnen deze Gemeente als in den Hage zittinge hebben Voor den Jaare 1795'. Midden boven de tekst: GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP. Daar onder het wapen van Enkhuizen, vastgehouden door een staande vrouw.; Imp.: m.o.: Te ENKHUIZEN Gedrukt by de Wed: M: LUB, Boekverkoopster 1795.

Identificatie
Titel
De leden van den raad der gemeente van Enkhuizen
Objectnummer
B001321
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • pamflet
  Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-5039
Over
Onderwerpen
 • gemeentewapen
  Een stadswapen is een wapen dat geen officiële status (meer) heeft, maar wel door dorpsraden, stadsdeelraden en dergelijke en, na toestemming van de gemeente waaronder de betreffende plaats valt, door bijvoorbeeld plaatselijke verenigingen gebruikt mag worden. (Wikipedia)
 • pamflet
  Wordt gebruikt voor volledige, niet-periodieke gedrukte geschriften met meestal minder dan 80 pagina's en vaak met een papieren kaft. Soms zijn het korte verhandelingen over actuele thema's of onderwerpen. Voor kleinere gedrukte geschriften bestaand uit één gevouwen en niet ingenaaide of gebonden blad wordt 'vouwbladen' gebruikt. (AAT-Ned)
 • gemeentebestuur
  College dat krachtens opgedragen bevoegdheid de aangelegenheden van een gemeente regelt en leidt: plaatselijk bestuur bestaande uit gemeenteraad, burgemeester en wethouders.
Werk
Breedte
39.0 cm
Hoogte
50.1 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Maker
 1. Weduwe Michael Lub (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Verworven
bruikleen
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden