Datering

Beddenbank

Deze bankjes worden Amelander beddenbankjes genoemd. Maar de bankjes zijn niet alleen op Ameland gebruikt. In de 18de eeuw heetten deze bankjes Sardammer bankjes. Dat geeft aan dat ze in de Zaanstreek gemaakt werden. Misschien werden de bankjes al snel nagemaakt op Ameland. Maar het is ook mogelijk dat ze altijd uit Noord-Holland of Friesland meegenomen werden.

Uitgebreide beschrijving

Beddebankje op vier balustervormig gedraaide poten, met twee rondgeholde tandlijsten in boogvorm aan de voorkant en aan de zijkanten eveneens een rondgeholde tandlijst in boogvorm. Aan de voorkant is links en rechts van de booglijsten een krul, als bij een steunstuk. In de zwikken van deze bogen zijn drie rozetten uitgesneden, die elk uit acht blaadjes bestaan. De geholde tandelijst loopt van de ene boog door in de andere, met middenonder een geholde tand tiussen de bogen. Beschildering: Op de regel boven de bogen aan de voorkant is een voorstelling van de vijf wijze en de vijf dwaze maagden geschilderd (Matteus 25: 1-13). In het midden is een groot huis weergegeven, met twee portalen; rechts ervan staan de vijf dwaze maagden met olielampen die niet branden in de hand. Links staan de vijf wijze maagden, met brandende olielampen in de hand; de voorste maagd is gekroond en wordt begroet door de Christusfiguur direct links van het huis. De gehele linker zijkant is beschilderd met een personificatie van het geloof: een staande vrouw met boek en kruis. De rechter zijkant is op dezelfde wijze gevuld met een personificatie van de hoop: een vrouw met een anker en vogel. De huizen van de poten zijn aan de voorkant en zijkanten beschilderd met een bloemslinger, afhangend van een rode strik, tegen een grijsgroene achtergrond. Dezelfde grijsgroene kleur is gebruikt voor de achtergrond in de voorstellingen aan de voorkant en zijkanten. De zwikken van de bogen voor zijn rood geschilderd; de rozetten, de tandlijst en de krullen zijn goudkleurig. Aan de zijkanten zijn de tanden van de booglijst rood. De gehele achterkant van het bankje is gehout en de balusterpoten zijn donkerbruin. Het blad is aan de bovenkant blauw, waarbij delen van een oudere, groene verflaag te zien zijn. De onderkant van het blad en de binnenkant van de zijden zijn grijsgroen geschilderd.

Identificatie
Titel
Beddenbank
Objectnummer
001844
Objectcategorie
Meubilair
Objecttype
 • bedbankje
  Bankje die in inklimmen in een bedstede vergemakkelijkt.
 • beschilderd meubilair
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-4622
Werk
Breedte
83.0 cm
Hoogte
43.0 cm
Diepte
33.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • vurenhout
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • draaien (draaibank)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 14 april 1950
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Ameland
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae