Datering
Vervaardiger Willem Bastiaan Tholen

Schetsboek met 59 schetsen

59 Schetsen van zeegezichten, havengezichten, zeilschepen en stadsgezichten in Enkhuizen

Uitgebreide beschrijving

59 Schetsen van zeegezichten, havengezichten, zeilschepen en stadsgezichten in Enkhuizen en figuurstudies. Met een omslag van met zwart papier beplakt karton. Zie voor de beschrijvingen onder 'tekst'. Opschriften/merken: geen. 1. Losse schetsen van 2 zeilschepen, het linker schip frontaal, het rechter zeilend naar rechts. 2. Losse schetsen van 5 vaartuigen. 3 aan de bovenkant vormen samen een voorstelling: 2 schepen komen frontaal aan zeilen en 1 schip vaart met gestreken zeilen naar rechts. Hieronder 2 losse schetsen van zeilschepen. 3. Vissersschip met kenmerk EH 85 [?] dat naar links zeilt. Staand. 4. Circa 9 losse schetsen: 5 x zeilende schepen; 2 figuren in een roeiboot; staande figuur met hoed; zittende figuur; vogel. 5. Gezicht waarschijnlijk in Enkhuizen op diverse aangemeerde schepen en 2 varende roeiboten. 6. 5 losse schetsen van zeilende schepen. 7. 4 losse schetsen van zeilende schepen. 8. Schets van een schip dat naar links zeilt. 9. Links liggen 3 schepen naast elkaar naar rechts aangemeerd aan een kade, rechts van deze schepen zicht op het water met een zeilschip en geheel rechts een paal in het water. 10. 3 losse schetsen van zeilende schepen. 11. Losse schetsen: 3 zeilende schepen; 1 schip zonder mast; 3 figuren. 12. Gezicht op zee met links op de voorgrond een zeilschip naar rechts met "gestreken" zeilen [voor anker?]. Rechts hiervan 2 naar rechts varende zeilschepen en een roeiboot. Links aan de horizon een zeilend schip naar rechts. 13. 6 losse schetsen: de bovenkant van een mast met 3 hierop zittende vogels; een pakhuis met 3 figuurtjes; een zeilend schip; een vaartuig; 2 figuren. 14. Gezicht vanaf een brug. Van links naar rechts: een huizenrij, een gracht en rechts een groot gebouw. Zie nrs. 23 en 24. 15. Zie nr. 17. Zeilschepen aan wal met aan de rechterkant bomen. Staand. 16. Haven van Enkhuizen met links een naar links zeilend schip dat gedeeltelijk schuil gaat achter het havenhoofd en rechts het lichtbaken. 17. Zie nr. 15. Een grote verscheidenheid aan schepen ligt aangemeerd aan de rechterkant van een haven. Aan de overkant - links - staan huizen en is nog een schip te zien. Geheel rechts: bomen. Staand. Uitgewerkte versie van nr. 15. 18. Op de voorgrond schepen op het droge, op de achtergrond aan lijnen opgehangen netten[?], 3 figuurtjes en op een kademuur rechts nog 2 zittende figuurtjes. 19. Gezicht op de Buitenhaven met in het midden het sluiswachtershuisje[?]. 20. Twee schetsen. Rechts gezicht op de Oude haven met de Drommedaris. Links op het blad de werf van Lastdrager, die met een overlapping aansluit op rechterkant van; de rechter schets. 21. De hele voorstelling van nr. 20 aaneengesloten op een pagina. 22. Hoek Zuiderkerkstraat in Enkhuizen met rechts van de zijkant gezien de noordingang van de Zuiderkerk. Zie ook nr. 26. 23. Schets van de brugleuning, een detail van de nrs. 14 en 24. 24. Zelfde onderwerp als nr. 14, maar 14 is veel schetsmatiger. 25. 2 losse schetsen: een zittende en staande man voor een brugleuning; vanaf een kade gezicht op een gedeelte van een steiger. 26. Zelfde onderwerp als nr. 22, maar 22 is veel gedetailleerder dan nr. 26. 27. 3 op de beschouwer af zeilende schepen. Geheel links een figuurtje. 28. 4 losse schetsen van zeilende schepen. 29. Zeegezicht met op de voorgrond een naar rechts zeilend schip en links hiervan op de horizon nog 2 zeilschepen en 2 stoomscheepjes. 30. Zeegezicht met 6 op de beschouwer af varende schepen, waarvan 5 zeilschepen en 1 stoomschip. 31. 4 losse schetsen: 2 zeilende schepen; 2 figuurtjes. 32. 6 losse schetsen: 4 zeilende schepen; 2 figuurgroepjes. 33. Rechts de havenmonding bij Enkhuizen met 4 schepen, links vermoedelijk de Groene Wierdijk. 34. Straatje met bocht naar links. Ongeveer in het midden hangt een straatlantaarn tegen de gevel aan. Staand. 35. Schets van de Vest met links uitzicht over het polderlandschap, rechts de bomenlaan en in het midden een boom (waterpoortje). Staand. 35. Verso. Schets van een lantaarn. 36. Zelfde voorstelling als 34, die echter veel minder schetsmatig is dan nr. 36. 37. Losse schetsen: een tamelijk uitgewerkte schets van een naar links zeilend schip met 2 figuren; een roeiboot met 2 figuren; 2 figuurschetsjes; zeilbootje. 38. Zeegezicht voor een strekdam. Rechts onder de vage contouren van een roeiboot, links hierachter een tweede roeiboot. Verder naar achter 3 grote zeilschepen, waarvan 1 met gehezen zeilen. Rechts aan de horizon een schip dat aan komt zeilen. 39. Gezicht vanaf Tussen twee havens over de Buitenhaven op de Drommedaris. 40. Noordingang van de Zuiderkerk in Enkhuizen van schuin links gezien. Vermoedelijk bij avond. Staand. 41. Detail van de bovenkant met de lantaarn van nr. 40. 42. Losse schetsen: 3 x een figuurtje dat in de mast is geklommen; 2 x zeilende schepen. 43. Losse schetsen: 2 x een open bootje; 2 x een zittend hondje; 8 x figuren schuin naar links op de rug gezien; gelaat van een man met pet en pijp frontaall. 44. Losse schetsen: 4 x zeilende schepen; 4 x figuurtjes. 45. Gezicht vanaf het water naar links tegen vermoedelijk de Wierdijk aan. Rechts vaart de veerboot richting Stavoren. 46. Zeer schetsmatig huis met bomen. 47. Losse schetsen: 5 x figuurtjes; scheepje naar rechts zeilend; vogel. 48. 2 fragmenten van de Noordkant van de Zuiderkerk. 49. De Noordingang van de Zuiderkerk van links gezien. 50. Losse schetsen: schip naar links zeilend; man en vrouw op de rug gezien. 51. Zeegezicht dat gedeeltelijk door loopt op de linkerpagina (nr. 50). Op de voorgrond in het midden een scheepje dat naar rechtsachter zeilt. Hierachter 4 schepen die naar links richting de haven zeilen. Het meest linkse schip zeilt recht op de beschouwer af. Links op de achtergrond een strekdam. 52. Losse schetsen van 3 zeilende schepen. 53. Losse schetsen van 4 aangemeerde of voor anker liggende zeilschepen; open boot; vliegende meeuw. 54. Losse schetsen: 2 naar links zeilende schepen; vogel. 55. Zeegezicht met 3 achter elkaar aan zeilende schepen die van de beschouwer af varen. 56. Losse schetsen: 3 x zeilende schepen; open boot. 57. Losse schetsen: 4 x zeilende schepen; 2 figuurtjes. 58. Zeilschip naar links. 59. Aangemeerd zeilschip naar rechts met neergehaalde mast.

Identificatie
Titel
Schetsboek met 59 schetsen
Objectnummer
004399
Objectcategorie
Tekenkunst
Objecttype
 • tekening
  Tweedimensionaal beeldend werk, waarbij de voorstelling, voornamelijk in lijnen, direct op de drager is getekend, met potlood, tekenstift, krijt, houtskool, pen, penseel of ander materiaal. (Religieus Erfgoedthesaurus)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-4431
Over
Trefwoorden
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • vaartuig
  Vervoermiddelen over of door water, lucht en ruimte worden vaartuigen genoemd. (Wikipedia)
 • zeegezicht
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
Werk
Breedte
34.2 cm
Hoogte
25.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Willem Bastiaan Tholen (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • krijt (materiaal)
  Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat. (Conservation Dictionary)Krijt is een zacht gesteente dat uit calciumcarbonaat bestaat, CaCO3.
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 23 juni 1953
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae , Picturae
aquarellist, etser, graficus, lithograaf

Willem Bastiaan Tholen

Amsterdam, 13 februari 1860 – Den Haag, 5 december 1931
Lees meer
RKD

Trefwoorden