Datering
Maker onbekend

Straatgezicht en vaart

Straatbeeld met op de kade viskisten en in de vaart een bol en een tjalk.

Identificatie
Titel
Straatgezicht en vaart
Objectnummer
F023576
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Over
Onderwerpen
 • straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • bolschip
  Klein tjalkachtig schip met ronde kim voor in de kanalen van de Groninger veengebieden en werd o.a. gebruikt voor het bietenvervoer. (Schepen die blijven / Landelijke Vereniging tot Behoud van het Historisch Bedrijfsvaartuig. - 1999, pag. 52, 55 )
 • viskist
  Kist voor het vervoer van vis.
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Koudum
 • Bergen (Noordholland)

Trefwoorden