Datering
Vervaardiger onbekend

Haarlem -Stadsgezicht met de Waag aan het Spaarne Stoombootje

Een stoombeurtbootje en een motorbeurtschuit geladen met haringvaten liggen afgemeerd bij de Waag met op de achtergrond de Grote Kerk. Op de kade een handkar en er wordt geladen en gelost.

Identificatie
Titel
Haarlem -Stadsgezicht met de Waag aan het Spaarne Stoombootje
Objectnummer
F023559
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-40901
Over
Trefwoorden
 • beurtschip
  Binnenvaartuig dat op geregelde tijdstippen een vaste dienst onderhoudt tussen twee of meer havens voor het vervoeren van vracht en/of passagiers. (MARDOC)
 • stoomvaartuig
  Willekeurig vaartuig dat voor de voortstuwing gebruik maakt van een stoommachine of stoomturbine. (debinnenvaart.nl)
 • laden en lossen
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Haarlem
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden