Datering
Vervaardiger onbekend

Schoonmaakbeurt op de Urker Werf

Scheepsonderhoud van vijf Noordzeebotters op de helling van de werf.

Identificatie
Titel
Schoonmaakbeurt op de Urker Werf
Objectnummer
F023446
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-40835
Over
Trefwoorden
 • scheepswerf
  Werkplaats waar schepen worden gebouwd of hersteld. (BRT)
 • Noordzeebotter
  Botter met een minder geveegd onderwaterschip dan de Zuiderzeebotter, een vollere kop en achterschip. De zeeg lag praktisch horizontaal, zodat het achterschip hoger was. De romp was geheel gedekt. (aatned.nl)
 • scheepsonderhoud
  Er voor zorgen dat schepen operationeel blijven zoals ze zijn in hun huidige toestand.
 • scheepshelling
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend (fotograaf)
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Urk
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden