Datering
Vervaardiger onbekend

LEEUWARDEN WILLEMSKADE

Laden en lossen aan de Willemskade. De meeste schepen aan de Willemskade zijn stoomschepen. In het midden van de gracht vaart een tjalk uit. Op de kade divers handelswaar. Links op de kade een oude autobus, handkar en man met kruiwagen. Op de voorgrond een stoomschip, met op het dek het onderstel van een auto.

Identificatie
Titel
LEEUWARDEN WILLEMSKADE
Objectnummer
F023294
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-40717
Over
Trefwoorden
 • laden en lossen
 • stoomvaartuig
  Willekeurig vaartuig dat voor de voortstuwing gebruik maakt van een stoommachine of stoomturbine. (debinnenvaart.nl)
 • tjalk
  Nederlands, rondgebouwd, gestrekt vrachtschip met volle boegen, vlakke bodem en geringe diepgang. Vaargebied: binnenwateren, beperkte kustvaart.
 • auto
  Een auto of automobiel (van Grieks auto- ('zelf') en Latijn mobile ('bewegend') is een zelfstandig voortbewegend rijtuig om mensen, voorwerpen en/of dieren te verplaatsen.
 • handkar
  Een handkar is een kar die door een persoon wordt voortbewogen. (Wikipedia)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend (fotograaf)
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Leeuwarden
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden