Datering
Vervaardiger onbekend

ALKMAAR. VLOTBRUG. Tjalk

Een tjalk ligt aan de kade goederen te laden. Op de achtergrond vertrekt nog een met turf geladen tjalk met de zeilen erbij.

Identificatie
Titel
ALKMAAR. VLOTBRUG. Tjalk
Objectnummer
F023151
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-40586
Over
Trefwoorden
 • tjalk
  Nederlands, rondgebouwd, gestrekt vrachtschip met volle boegen, vlakke bodem en geringe diepgang. Vaargebied: binnenwateren, beperkte kustvaart.
 • laden en lossen
 • turfvaart
  De turfvaart is een gegraven kanaal in een turfwinningsgebied, ter ontwatering van het veen en als transportweg voor de afvoer van de turf. (Thesaurus landschap)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Alkmaar
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden