Datering
Vervaardiger onbekend

Lossen van bouwmaterialen

Binnenvaartschepen liggen aan de kade bij Sluis 1, Slootdorp. Rechts op de achtergrond driepoten voor het laden en lossen. Slootdorp is in aanbouw.

Identificatie
Titel
Lossen van bouwmaterialen
Objectnummer
F022134
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-39597
Over
Trefwoorden
 • kanaal
  Een kanaal is een gegraven waterweg van enige omvang, meestal bestemd voor de scheepvaart. (Leestekens)
 • binnenvaartschip
  Aanduiding voor vaartuigen die worden gebruikt op afgesloten en relatief afgeschermde wateren, zoals rivieren, meren en kanalen. Gewoonlijk gebruikt voor het vervoer van personen of zaken, visvangst, sleep- en baggerwerken. Binnenvaartschepen kunnen zowel als zeilschip of als sleepschip gebouwd zijn. (AAT-Ned)Een binnenvaartschip is een schip dat als binnenvaartschip teboekstaat in de openbare registers of een schip dat niet teboekstaat in de openbare registers en blijkens zijn constructie noch uitsluitend noch in de hoofdzaak voor drijven in zee is bestemd.
 • hef- en trekwerktuig
  Onder de hef- en trekwerktuigen worden alle soorten werktuigen verstaan, die een hefinrichting bevatten en werktuigen, die een trekinrichting hebben.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Slootdorp
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden