Datering
Vervaardiger onbekend

Boorn-gezichtje IRNSUM

Dorpsgezicht Irnsum met het riviertje de Boorne. Op de voorgrond een jaagpad. Aan de overkant van de trekvaart liggen grote tjalken en een turfschip langs de oever met veel bedrijven en pakhuizen.

Identificatie
Titel
Boorn-gezichtje IRNSUM
Objectnummer
F021904
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-39390
Over
Trefwoorden
 • trekvaart
  De trekvaart is een vaart die in de zeventiende eeuw speciaal voor passagiersvervoer werd aangelegd of aangepast. (Thesaurus landschap)
 • tjalk
  Nederlands, rondgebouwd, gestrekt vrachtschip met volle boegen, vlakke bodem en geringe diepgang. Vaargebied: binnenwateren, beperkte kustvaart.
 • turfschip
  Schip dat turf vervoert.
 • pakhuis
  Gebouwen waarin goederen worden opgeslagen. (AAT-Ned)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
schenking
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Jirnsum
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden