Datering
Maker onbekend

DRACHTEN Langs de Vaart.

Stadsgezicht Drachten met centraal de vaart met aan weerszijden huizen. Op de achtergrond schepen en een ophaalbrug. Op de rechterover grote groepen mensen.

Identificatie
Titel
DRACHTEN Langs de Vaart.
Objectnummer
F021705
Objectcategorie
Fotocollectie
Over
Onderwerpen
  • Kanaal
    Een kanaal is een gegraven waterweg van enige omvang, meestal bestemd voor de scheepvaart. (Leestekens)
  • Stads- en dorpsgezicht
    In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
  1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking
Licentie
BY-SA
Locaties
  • Drachten
  • Leiden

Trefwoorden