Datering
Vervaardiger onbekend

DIJK OOSTERPOLDER IN WORDING HARDERWIJK

Twee drijvende kranen van de Zuiderzeewerken bij het storten van keileem.

Identificatie
Titel
DIJK OOSTERPOLDER IN WORDING HARDERWIJK
Objectnummer
F018621
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-36741
Over
Trefwoorden
 • dijkbouw
  Aanleg van dijken.
 • Noordoostpolderdijk
 • hef- en trekwerktuig
  Onder de hef- en trekwerktuigen worden alle soorten werktuigen verstaan, die een hefinrichting bevatten en werktuigen, die een trekinrichting hebben.
 • keileem
  Veel gebruikt materiaal (keileem met klei als grondmassa) bij dijkbouw o.a. in de Afsluitdijk; het is een afzetting die aan de rand van gletsjers of landijskappen in de vorm van morenen wordt neergelegd en bestaat uit een grondmassa van klei en zand, waarin grind en stenen voorkomen; komt in Nederland vooral voor in de noordelijke provincies.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. onbekend (fotograaf)
Datering
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Harderwijk
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden