Datering
Vervaardiger

Beemsterlants caerte

Beemsterlants caerte

Uitgebreide beschrijving

Titel in cartouche linksonder ; tweede titel in rechthoekig kader rechtsboven. - Verantwoordelijkheidsvermelding van Daniel van Breen onder de titelcartouche linksonder.; - Schaalstok in cartouche middenonder.; - WNW boven ; kompasroos rechts onder het midden. - Rechtsonder een 33-regelig vers in het latijn IN BAMÆSTRAM door C. Barleus. - Het titelcartouche rechtsboven bevat de tekst: Beemster Lands KAERTE volgens Resolutie van | de Heeren Hoofd Ingelanden, op Paasch vergadering 1769 genomen. Onder Opzigt van de Heeren Dykgraaf & Hooge Heemraaden op nieuwe naar gezien en Verbeetert, door Jan Switsers Landmr. van de Beemster.; - Middenboven het wapen van de Beemster.; - Op de kaart zijn in de kavels met rode inkt letters aangebracht. - Vergelijk deze kaart met de kaart uit 1658. BEEMSTERLANTS CAERTE Met zijne Dycken, Ringslooten, Wegen, Waterin- gen, Polders, Poldercaden, Molens, en Molentochten. | Item omleggende Plaetsen Landen en andere | eygenschappen, soo als de selve tegenwoordich gheleghen is. Droochgemalen met XL. Molens Gecavelt ende den Bedyckers en Eygenaers toege- eygendt inden Iare M.DC.XII. op den 30. Iulij / Gesneden door Daniel van Breen tot Amsterdam An° 1658. ; op nieuw naar gezien en Verbeetert, door Jan Switzers Landmr. van de Beemster.; - Schaal van Vyff-hondert Rhynlandtsche Roeden = 8 cm. - [s.l. : s.n.], 1769.; - 1 kaart : kopergravure ; 43 x 57 cm.

Identificatie
Titel
Beemsterlants caerte
Objectnummer
022257
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • waterschapskaart
  Landkaart/topografische kaart van een polder of dijkgebied, meestal gemaakt in opdracht van een waterschap, hoogheemraadschap of dijkgraaf.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-3658
Over
Trefwoorden
 • cartografie
  De wetenschap of de kunst van het kaarten maken. (AAT-Ned)
Werk
Breedte
57.0 cm
Hoogte
43.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. (vervaardiger)
 2. Jan Switzers (landmeter)
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Techniek
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 1 oktober 1996
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden