Datering

Marken De Groote Watersnood van 1916

Witte werf. Carl Corvey beschrijft in hartverscheurende bewoordingen zijn blik op Marken vanaf de kerktoren: ‘De bejaarde visscher, die met ons meegegaan was, wees ons de ‘wijken’ van het eiland: de Kerkbuurt, waar we nu waren, de Groote Werf en ginds den Breihoek, de Moeneswerf, de Rozen- en Witte Werf en vóór ons, de haven, waar schots en scheef rompen der ontredderde botters over elkander lagen. Hij wees ons de huizen waaruit, toen het ’s morgens even lichtte, de bewoners langs lijnen door de woedende branding werden gehaald, duidde met zijn vinger op de woning, waar de drie kinderen, weesjes, verdronken zijn…’ De houten huisjes waren door het water scheefgetrokken, stukgeslagen of zelfs van hun fundering gerukt en weggedreven.

Identificatie
Titel
Marken De Groote Watersnood van 1916
Objectnummer
F018059
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-36216
Over
Trefwoorden
 • watersnood
  Een overstroming is een gebeurtenis waarbij een aanzienlijke hoeveelheid water uit een zee, rivier of meer plaatsen bereikt die normaal gesproken niet onder water staan. Indien dit ernstige vormen aanneemt, spreekt men door de verwoestende uitwerking ook wel van watersnood of ramp. Land dat door een overstroming definitief verloren gaat, noemt men wel verdronken land.
 • vissershuis
  Vissershuizen zijn de huizen van vissers en hun gezinnen. Vaak zijn er ook bedrijfsruimten aanwezig om vis te verwerken, gereedschap op te slaan en gereedschap, zoals netten, te repareren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • woonhuis
  Woonhuizen zijn huizen waarin gewoond wordt.
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
Verwerving en licentie
Verworven
opdracht
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Marken
 • Marken
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch

Trefwoorden