Datering

Rouwcirculaire van Jan Coningh te Enkhuizen aan Gerrit Claasz te Marken

Rouwcirculaire van Jan Coningh te Enkhuizen aan Gerrit Claasz te Marken

Gedetailleerde beschrijving

Voorgedrukte rouwcirculaire; dubbelgevouwen blad, waarvan de rand zwart geverfd is. De circuliare van 27 april 1759 betreft het overlijden van Grietjen Mossel, echtgenoote van Jan Coningh. De voruw is overleden na een 'langdurige siekte van Jigtspyn en toevallen van Watersugt, als andere verswakkende omstandigheden, in den ouderdom van Sesenveertig Jaaren'. De circuliare is voorzien van enkele handgeschreven toevoegingen in bruine inkt. Op de onbedrukte helft is naam en adres van degene aan wie het bericht gestuurd is te lezen: 'Aan de Eersame Gerrid Claasz Stuurman op 't haringschip de Geertruyd Margaretha tot Marken af te geven bij barend in de klok tot Munnekendam'.

Identificatie
Titel
Rouwcirculaire van Jan Coningh te Enkhuizen aan Gerrit Claasz te Marken
Objectnummer
008974
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • document
  Producten van de methodische verzameling of de verwerking van documenten en gegevens die worden gebruikt om het publiek te informeren (professionals of het grote publiek).
Over
Onderwerpen
 • brief
  Algemene benaming voor een verzameling vellen perkament, vellen papier of soortgelijk materiaal, die blanco, beschreven of bedrukt zijn en die aan elkaar zijn geregen of gebonden tot het boeklichaam dat al dan niet is gebonden in een boekband.
 • rouw
  Het voelen en tonen van droefheid en verdriet; ook de tijd van rituele plechtigheden na een overlijden. (AAT)
Werk
Breedte
23.5 cm
Hoogte
37.2 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)Refers generally to all types of thin matted or felted sheets or webs of fiber formed and dried on a fine screen from a pulpy water suspension. The fibers may be animal, such as hair, silk or wool, or mineral, such as asbestos, or synthetic. However most paper is made from cellulosic plant fiber, such as from wood pulp, grass, cotton, linen, and straw.
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)Een vloeibare stof die wordt gebruikt voor tekeningen of overtrektekeningen. Een ondoorzichtig, doorgaans zwart pigment wordt vermengd met een oplosmiddel, zoals water, om een vloeistof te verkrijgen die met een pen of inkt kan worden aangebracht. (Project Fotografie)A fluid medium used for drawings or tracings. An opaque, usually black, pigment is mixed with a vehicle such as water to produce a fluid which can be applied with a pen or brush. Through the end of the 19th century, ink was supplied dried in stick or block form which was ground and mixed with water as needed. At the beginning of this century prepared ink became popular. (Project Fotografie)
Aankoop & Licentie
Verworven
schenking 25 mei 1970
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Enkhuizen
 • Marken
 • Amsterdam
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch

Trefwoorden