Datering
Maker onbekend

OUD URK Schokkerwoningen op Urk

Woning (UK-1) van Evert Weerstand, links en middelste woning (UK-2) van Tijmen van Eerde. Meisjes leunen tegen de hekken. Het geslacht Eerde stamt van vuurtorenwachters op Schokland. Een dode boom rechts.

Identificatie
Titel
OUD URK Schokkerwoningen op Urk
Objectnummer
F017341
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • prentbriefkaart
  Briefkaarten met een picturale afbeelding aan een kant. (AAT-Ned)
Over
Onderwerpen
 • vissershuis
  Vissershuizen zijn de huizen van vissers en hun gezinnen. Vaak zijn er ook bedrijfsruimten aanwezig om vis te verwerken, gereedschap op te slaan en gereedschap, zoals netten, te repareren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
 • kind
  Mensen die zich in de eerste ontwikkelingsfase van het leven bevinden. (AAT)
 • vrouwenkleding
  Kleding ontworpen voor of gedragen door vrouwen, vaak gebruikt in commerciële context. (AAT-Ned)
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Urk

Trefwoorden