Datering
Maker onbekend

Harderwijk, Vischpoort met Schapenhoek

De Schapenhoek bij de Vispoort werd vroeger waarschijnlijk gebruikt voor een schapenmarkt.

Identificatie
Titel
Harderwijk, Vischpoort met Schapenhoek
Objectnummer
F015472
Objectcategorie
Fotocollectie
Over
Onderwerpen
 • Straat
  Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied. (BRT)
 • Poortgebouw
  Wordt gebruikt voor bouwwerken naast, bij of boven toegangspoorten, meestal met de woning van de poortwachter. (AAT-Ned)
 • Stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.Groepen van onroerende zaken, van algemeen belang vanwege hun schoonheid, onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang, wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich een of meer monumenten bevinden
Vervaardiging
Maker
 1. onbekend ()
Datering
Aankoop & Licentie
Licentie
BY-SA
Locaties
 • Harderwijk

Trefwoorden