Datering
Vervaardiger Siebe Jan Bouma

Vuldersbuurt Harderwijk

Vismarkt met Vispoort. Pleintje met netten versierd ter gelegenheid van de visserijtentoonstelling. Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van de Oranjevereniging en het Gouden ambtsjubileum van de koningin, werd op 2 augustus 1948 een Visserijtentoonstelling geopend in Harderwijk. De heer Eibert den Herder trad hierbij op als explicateur.

Identificatie
Titel
Vuldersbuurt Harderwijk
Objectnummer
F004636
Objectcategorie
Fotocollectie
Objecttype
 • foto
  Niet bewegende afbeeldingen vervaardigd met van stralingsgevoelige materialen (gevoelig voor licht, elektronenstralen of nucleaire straling), met uitzondering van reproductieve afdrukken van documenten en technische tekeningen. Gebruik daarvoor termen, die bijeengebracht zijn onder 'reprografische kopieën'. Foto's kunnen positief of negatief zijn, ondoorschijnend of transparant (in vaktermen: opzicht of doorzicht).
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-29840
Over
Trefwoorden
 • vismarkt
  Vismarkten zijn aangewezen locaties in steden waar in het openbaar vis wordt aangevoerd voor de kleinschalige verkoop. Deze verkooplocaties zijn pleinen of gedeelten van straten nabij een haven of gracht. (Van Dale/Haslinghuis)
 • poortgebouw
  Wordt gebruikt voor bouwwerken naast, bij of boven toegangspoorten, meestal met de woning van de poortwachter. (AAT-Ned)
 • visnet
  Visnetten zijn netten waar vissers vis mee proberen te vangen. Oorspronkelijk gebeurde dat met kleine netten en kleine boten. Tegenwoordig worden grote boten met netten met forse afmetingen ingezet. (Van Dale)
 • stads- en dorpsgezicht
  In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Siebe Jan Bouma
Datering
Verwerving en licentie
Verworven
opdracht
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Harderwijk
architect, ontwerper, tekenaar, aquarellist

Siebe Jan Bouma

Groningen (stad), 23 maart 1899 – Den Haag, 10 december 1959
Lees meer
RKD

Trefwoorden