Datering
Vervaardiger

Beddenbank

Deze bankjes worden Amelander beddenbankjes genoemd. Maar de bankjes zijn niet alleen op Ameland gebruikt. In de 18de eeuw heetten deze bankjes Sardammer bankjes. Dat geeft aan dat ze in de Zaanstreek gemaakt werden. Misschien werden de bankjes al snel nagemaakt op Ameland. Maar het is ook mogelijk dat ze altijd uit Noord-Holland of Friesland meegenomen werden.

Uitgebreide beschrijving

Beddebank waarvan de zijkanten tot onderaan doorlopen als sleepoten. De zijkanten zijn onderaan accoladevormig geschulpt. De voor- en achterkant zijn boogvormig uitgezaagd, waarbij aan de voorkant onderaan de boog een krulvorm is uitgezaagd, als bij een steunstuk. Beschildering: Op de voorkant die een rode ondergrond heeft zijn in drie ovale medaillons vrouwenfiguren voorgesteld. Links in een staand ovaal een personificatie, waarvan de attributen afgesleten zijn; in het midden in een liggend ovaal een personificatie waarvan de attributen ook afgesleten zijn en rechts in een staand ovaal een vrouw met helm en schild, Minerva voorstellend. Tussen de ovalen is in witte letters een opschrift aangebracht, dat vrijwel geheel afgesleten is. Langs de boogvorm heeft de voorkant een bruine rand. De achterkant is roodbruin geschilderd, het gehele blad donkerbruin en de zijkanten zijn roodbruin (donkerbruin, wit) gemarmerd.Compleetheid: De krul rechts onderaan de voorkant ontbreekt. De achterkant is ook incompleet; daar ontbreekt aan beide zijden onderaan een klein stukje van de boogvorm. Herkomst: Mogelijk is het beddebankje vervaardigd in de Zaanstreek.

Identificatie
Titel
Beddenbank
Objectnummer
B000146
Objectcategorie
Meubilair
Objecttype
 • bedbankje
  Bankje die in inklimmen in een bedstede vergemakkelijkt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-2871
Werk
Breedte
86.0 cm
Hoogte
44.0 cm
Diepte
29.0 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. (vervaardiger)
Datering
Materiaal
 • vurenhout
 • eikenhout
  Eiken is het hout van de Quercus robur. Het hout is hard en goed bestand tegen water. Het is in Noord-Europa op grote schaal gebruikt in de bouw, voor schepen, meubels en panelen. (Conservation Dictionary)Eikenhout is het hout van de eikenboom. Eikenhout is een zeer duurzame houtsoort met wijde poriën, en met brede glinsterende spiegels wanneer het dosse gezaagd is. Het is belangrijk materiaal voor balken, kappen, kozijnen, deuren, betimmeringen e.d.. Tot in de 17e zeer algemeen toegepast, tegenwoordig door schaarste kostbaar en als timmerhout vrijwel geheel door naaldhout verdrongen. Het laat zich goed besnijden en is daarom geschikt voor het maken van meubels. Voor betimmeringen gebruikte men graag wagenschot en gekloofde planken. Eikenhout werd doorgaans aangeduid naar de plaats van herkomst of naar de doorvoerhaven: bv. Deventer hout, Zutphense planken, Hasselts hout (aangevoerd langs de Overijsselse Vecht), Rijns eiken, Wezels hout (langs de Lippe, Ruhr en Rijn aangevoerd), Brabants hout. Noords eikenhout kwam uit Noord-Duitsland en de Oostzeelanden. In Oost-Nederland werd veel inlands eiken verwerkt. Thans is er in hoofdzaak Frans, Westfaals en Slavonisch eiken in de handel. (Haslinghuis)
 • verf
  Iedere dispersie van een pigment in een oplosmiddel van water, olie of een andere organische stof. (AAT-Ned)
Techniek
 • geschilderd
  Schilderen: oppervlakkige behandeling, bestaande uit het aanbrengen van één of meer verflagen.
Verwerving en licentie
Verworven
bruikleen 3 april 1950
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Ameland
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
Picturae