Datering
Vervaardiger Cornelis Pronk

Wester-poort te Medenblik, van buiten. 1726. Braak-poort nu Keeren poort te Medenblik 1726.

Illustraties; twee voorstellingen onder elkaar op één blad van de Westerpoort te Medemblik van buiten, 1726. Braakpoort nu Keerenpoort te Medemblik 1726

Uitgebreide beschrijving

Illustraties; twee voorstellingen onder elkaar op één blad, elk met eigen onderschrift en binnen afzonderlijke kaders.; (1) Gezicht op de stadswal van buiten de stad. Op de voorgrond een weg die naar achteren in de richting van de stadspoort rechts van het midden in de voorstelling. Op de weg een man en vrouw. Rechts van de weg water, waar over een klein bruggetje ligt, waar bij een klein huisje. Links aan de rand van de voorstelling op de wal een windmolen. Rechts op de achtergrond steekt een kerktoren boven de omwalling uit.; (2) Gezicht op een eenvoudige poort en de weg die er naar toe leidt. Rechts op de voorgrond op deze weg twee mannen. Achter de poort rechts de stadswal met een windmolen. Op de achtergrond achter de stadspoort de huizen van de stad.; Titels: m.o. in de marges van de afzonderlijke voorstellingen.; Imp.: (1) in de marge: m.b.: 355.; (2) in de marge: l.o.: C.P.d.; r.o.: H.S.f.; m.b.: 356. In: Het verheerlijkt Nederland of Kabinet van hedendaagsche gezigten, uitgegeven door Isaac Tirion (1745-1774)

Identificatie
Titel
Wester-poort te Medenblik, van buiten. 1726. Braak-poort nu Keeren poort te Medenblik 1726.
Objectnummer
001211
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Over
Trefwoorden
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
10.0 cm
Hoogte
14.4 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Cornelis Pronk (vervaardiger)
 2. Hendrik Spilman
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 29 december 1947
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Medemblik
tekenaar, pentekenaar, schilder

Cornelis Pronk

Amsterdam, 10 december 1691 – 28 september 1759

Lees meer
RKD

Trefwoorden