Datering
Vervaardiger Sieuwart van der Meulen

Groote vissery

De haringvisserij op de Noordzee was in de 16de,17de en 18de eeuw van grote betekenis voor de welvaart in Holland. Vandaar de term 'Groote Visscherij'. De term 'Kleine Visscherij' stond voor de schelvis- en kabeljauwvangst.

Uitgebreide beschrijving

Titelprent. Op de voorgrond, aan het water een uitstalling van visserij-werktuigen zoals netten, tonnen, manden en vaatjes. Daartussen in het midden van de voorstelling een brede, gedrongen zuilvorm die als onderstel dient voor het wapen van Hoorn in een cartouche. Het wapen wordt opgehouden door een eenhoorn en links en rechts van het wapen zijn schelpen voorgesteld. Op het onderstel de titel: 'GROOTE VISSERY'. Op de achtergrond zeilende schepen met uitgeworpen netten.; Titel: m.o. in de voorstelling.; Imp.: l.o.: S.V.dr Meulen delineavit.; m.o.: Petrus Schenk Excudit.; r.o.: A. van der Laan; fecit; r.o.: 1.; m.o.: By Pterus Schenk in de Warmoes Straat op 't hoekje van de Vissteeg in Vischers Atlas tot Amsterdam. Iets vergeeld.

Identificatie
Titel
Groote vissery
Objectnummer
021804
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • gravure
  Afdruk (diepdruk) van een metalen plaat waarin met een burijn een voorstelling is gestoken. Onder druk verschijnt de ingepoetste inkt in de verdiepte lijnen als een voorstelling op het papier. Een gravure kan zijn ingekleurd nadat deze is gedrukt.
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-17156
Over
Trefwoorden
 • visserijvaartuig
  Boot, schuit of schip gebruikt bij het vissen of het vervoer van (levende) vis. (debinnenvaart.nl)Vissersboten zijn boten die vissers gebruiken bij het uitoefenen van hun beroep. Zowel kleine houten boten als grote gemotoriseerde boten worden gebruikt voor visserij op zee of op de binnenwateren. (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)
 • zeegezicht
  Schilderij, schildering of paneel dat de zee, al dan niet gestoffeerd met schepen, tot hoofdonderwerp heeft.
Werk
Breedte
19.0 cm
Hoogte
15.2 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Vervaardiger
 1. Sieuwart van der Meulen (vervaardiger)
 2. Adolf van der Laan
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
 • kopergravure (prent)
  Gravures waarbij de afbeelding is gesneden in een koperen plaat. (AAT-Ned)
Verwerving en licentie
Verworven
aankoop 26 november 1991
Copyright
BY-SA
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch
etser, graveur (prentmaker), tekenaar

Adolf van der Laan

Amsterdam, 1680 –
Lees meer
RKD

Trefwoorden