Datering

Hoorn

Gezicht op Hoorn vanaf het water

Uitgebreide beschrijving

Gezicht op Hoorn vanaf het water, met boven de voorstelling het opschrift 'Hoorn'. Op de voorgrond water met links voor een voor anker liggend schip en verder drie zeilende; schepen. Op de achtergrond de stad, met buiten de stadsmuren de havens en rechts van het midden de haveningang tussen de havens. Boven de stadsmuren steken de daken van huizen en de daken en torens van hogere gebouwen uit. Midden boven in de wolkenlucht het wapen van Hoorn, gehangen aan een strik. Versozijde: tekst met het paginanr. 414 en de hoofdstuktitel: Beschryvinge van Hoorn. De tekst heeft de begininitiaal H. Titel: m.b. in de voorstelling, onder het wapen. Imp.: in de marge: r.b. 413.Opschriften/merken: versozijde: m.o. stempel in zwarte inkt. Vergeeld.

Identificatie
Titel
Hoorn
Objectnummer
003854
Objectcategorie
Grafiek
Objecttype
 • ets
  Wordt gebruikt voor de diepdruktechniek waarbij een ontwerp wordt gemaakt met een zuurbestendige stof die de metalen drukplaat beschermt. De plaat wordt blootgesteld aan zuur, dat in de plaat inbijt, zodat de delen van de metalen plaat die aan het zuur blootstaan, worden geëtst.. Gebruik 'bijten' voor het inwerken zelf (van zuren op een drukplaat ten gevolge van blootstelling). (AAT-Ned)
Persistente URL
http://hdl.handle.net/21.12111/zzm-collect-15769
Over
Trefwoorden
 • havengezicht
  Voorstellingen met havens aan zee of in een rivier als hoofdonderwerp. (MARDOC)
 • vaartuig
  Vervoermiddelen over of door water, lucht en ruimte worden vaartuigen genoemd. (Wikipedia)
 • stads- en dorpsgezicht
  Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied binnen een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. Door deze bescherming blijft het cultuurhistorische karakter behouden. In Nederland zijn er ruim 450 van deze beschermde gebieden.In de Erfgoedwet staan stads- en dorpsgezichten omschreven als: 'Groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groepen zich één of meer monumenten bevinden'.
Werk
Breedte
19.9 cm
Hoogte
13.9 cm
Museum
Zuiderzeemuseum Enkhuizen
Vervaardiging
Datering
Materiaal
 • papier
  Verwijst in het algemeen naar alle typen vervilte vellen of weefsels die bestaan uit vezels, die uit in water gedompelde pulp zijn gevormd en gedroogd op een fijn schepraam. De vezels kunnen dierlijk zijn, zoals haar, zijde of wol, of mineraal, bijvoorbeeld asbest. Ook kunstvezels zijn een mogelijkheid. Het meeste papier wordt echter gemaakt van plantenvezels van bijvoorbeeld houtpulp, gras, katoen, linnen en stro. Van Dale)
 • inkt
  Inkt is een gekleurde vloeistof bestaande uit een pigment of kleurstof verdeeld in een geschikte drager om ermee te kunnen schrijven of drukken. (Conservation Dictionary)
Techniek
 • etsen (drukprocédé)
  Etsen is het behandelen van metalen en glas met corrosieve chemicaliën (gewoonlijk zuren) om een mat of gekleurd oppervlak te verkrijgen, voor versiering of voor analytische doeleinden (bij metallografie). (Conservation Dictionary)
Verwerving en licentie
Copyright
BY-SA
Locaties
 • Hoorn NH
Reproductie
Vervaardiger van reproductie
d/Arch , d/Arch

Trefwoorden